'Αρθρο του Άγγελου Τσιγκρή: ''Η συνταγματική αναθεώρηση ως ευκαιρία διαφάνειας στην πολιτική''

Δυστυχώς για τη σύγχρονη Ελλάδα, κάποιοι επαγγελματίες της πολιτικής σε κεντρικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο, αρκετοί διεφθαρμένοι κρατικοί αξιωματούχοι και πολλοί επιτήδειοι παρατρεχάμενοι κομματάρχες της εκάστοτε εξουσίας, κατάφεραν να κάνουν περιουσίες και να στήσουν καριέρες εμπαίζοντας την κοινωνία και κλέβοντας τα όνειρα και το μέλλον της νέας γενιάς.

Οι πολίτες πρέπει να πληροφορηθούν για όλα όσα αφήνουν σκιές αμφιβολίας και αποδομούν την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος.

Η κυβέρνηση πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα στο κοινωνικό αίτημα για θωράκιση της διαφάνειας και πάταξη της διαφθοράς στο δημόσιο βίο και να αναλάβει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία που θα διασφαλίζει:

1) Τη διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων και των συνδυασμών σε κεντρικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο.

2) Τη διαφάνεια στις προεκλογικές, αλλά και στις εν γένει λειτουργικές δαπάνες των υποψήφιων βουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών, οι οποίες -ορισμένες, φορές- δημιουργούν αμφιβολίες στην κοινωνία.

3) Τη διαφάνεια στα οικονομικά των μελών της κυβέρνησης, των βουλευτών, των δημάρχων και των περιφερειαρχών, με ουσιαστική κατοχύρωση του “πόθεν έσχες” και πρόβλεψη αυστηρών κυρώσεων.

Μάλιστα, θα πρέπει να εξετασθεί σοβαρά το ενδεχόμενο να ανατεθεί ο σχετικός έλεγχος στο Συνταγματικό Δικαστήριο, ώστε η Βουλή να μην εμφανίζεται -από πλευράς ελέγχου- ως ελεγχόμενη και ελέγχουσα.

Αποτελεί, ωστόσο, κοινή παραδοχή ότι η υιοθέτηση ακόμη και του πιο σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου δεν είναι αποτελεσματική, όταν δεν υπάρχει πολιτική βούληση εφαρμογής του. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δοθεί καθημερινός αγώνας για την εδραίωση της διαφάνειας, ιδίως μέσα από τη θωράκιση των αντίστοιχων θεσμών και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ο αγώνας για την εμπέδωση της διαφάνειας στο δημόσιο βίο πρέπει να είναι διαρκής.

Πρέπει η κυβέρνηση να αποδείξει στην πράξη ότι είναι αποφασισμένη να περιφρουρήσει το κύρος και την αξιοπιστία των θεσμών και να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις της Ελληνικής κοινωνίας για πάταξη της διαφθοράς και διαφάνεια σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής._

____________________

Ο Άγγελος Τσιγκρής έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ και στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη.