Η ΔΕΥΑΠ θα «χτυπήσει» την Αχαϊκή | dete

Η ΔΕΥΑΠ θα «χτυπήσει» την Αχαϊκή

Προχωράει η διοίκηση της ΔΕΥΑΠ τις διαδικασίες για την αγορά του ακινήτου της πρώην Αχαϊκής τράπεζας. Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης ενέκρινε στην τελευταία συνεδρίαση την συμμετοχή της στην ηλεκτρονική δημοπρασία. Το ακίνητο έχει τιμή πρώτης προσφοράς 1.710.000,00€. Η διοίκηση της ΔΕΥΑΠ θεωρεί ότι καλύπτει τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της (διοίκηση, διευθύνσεων και τμημάτων) και κρίνει ότι το ακίνητο αυτό είναι το μόνο κατάλληλο για την στέγαση της δημοτικής επιχείρησης και η τιμή πρώτης προσφοράς είναι συμφέρουσα.

Ενέκρινε την απευθείας αγορά του ακινήτου με την συμμετοχή της ΔΕΥΑ Πάτρας στην ηλεκτρονική δημοπρασία που θα διενεργηθεί σε ημερομηνία που θα ορίσει η εκκαθαρίστρια.

Η δημοτική επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής της στη διαδικασία μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2019. Παράλληλα, εγκρίθηκε η έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ποσού 85.500,00€. Νομικός σύμβουλος της ΔΕΥΑΠ θα αναλάβει να ελέγξει τους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου, τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και το σχέδιο του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου.