Η γραφειοκρατία… εμπόδιο για το ΕΣΠΑ

Η πρώτη συνεδρίαση της Διαχειριστικής του ΕΣΠΑ έγινε υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα. Παρά το γεγονός ότι η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ -σε επίπεδο απορρόφησης πόρων- κρίθηκε ικανοποιητική, γραφειοκρατικά και πολιτικά εμπόδια, απειλούν να ανατρέψουν το σχεδιασμό που υπάρχει ώστε η διάθεση των κοινοτικών πόρων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας να γίνει εμπροσθοβαρώς, προκειμένου μέσα στο νέο έτος να ξεκινήσει η παραγωγική ανασυγκρότηση της Δυτικής Ελλάδας.
Παρά το γεγονός λοιπόν ότι στις προτεραιότητες της Περιφέρειας είναι η υλοποίηση του προγράμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ περίπου, η διαδικασία ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα διαχείρισης καθυστερεί την υλοποίησή του.
Τα προβλήματα διάθεσης των πόρων παραμένουν, η προβληματική εφαρμογή του νέου νόμου των δημοσίων έργων και προμηθειών, που έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση στην υπογραφή των συμβάσεων με τους εργολάβους, η προβληματική λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων (αρμόδια για τις απαλλοτριώσεις), καθυστέρηση στην ωρίμανση των μελετών, η γραφειοκρατία και τα προβλήματα με τις αδειοδοτήσεις.
τη συνεδρίαση της Διαχειριστικής του ΕΣΠΑ έγινε υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα. Παρά το γεγονός ότι η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ -σε επίπεδο απορρόφησης πόρων- κρίθηκε ικανοποιητική, γραφειοκρατικά και πολιτικά εμπόδια, απειλούν να ανατρέψουν το σχεδιασμό που υπάρχει ώστε η διάθεση των κοινοτικών πόρων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας να γίνει εμπροσθοβαρώς, προκειμένου μέσα στο νέο έτος να ξεκινήσει η παραγωγική ανασυγκρότηση της Δυτικής Ελλάδας.
Παρά το γεγονός λοιπόν ότι στις προτεραιότητες της Περιφέρειας είναι η υλοποίηση του προγράμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ περίπου, η διαδικασία ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα διαχείρισης καθυστερεί την υλοποίησή του.
Τα προβλήματα διάθεσης των πόρων παραμένουν, η προβληματική εφαρμογή του νέου νόμου των δημοσίων έργων και προμηθειών, που έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση στην υπογραφή των συμβάσεων με τους εργολάβους, η προβληματική λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων (αρμόδια για τις απαλλοτριώσεις), καθυστέρηση στην ωρίμανση των μελετών, η γραφειοκρατία και τα προβλήματα με τις αδειοδοτήσεις.