Η ανακοίνωση του ΔΝΤ: Η δόση δεν πληρώθηκε, η Ελλάδα είναι εκπρόθεσμη, δεν μπορεί να πάρει χρήματα | dete

Η ανακοίνωση του ΔΝΤ: Η δόση δεν πληρώθηκε, η Ελλάδα είναι εκπρόθεσμη, δεν μπορεί να πάρει χρήματα

Λίγη ώρα μετά από την εκπνοή της προθεσμίας για την καταβολή της δόσης στο ΔΝΤ, το Ταμείο επιβεβαίωσε ότι δεν έλαβε τα χρήματα από την Ελλάδα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η δόση του 1,5 δισ. ευρώ που όφειλε η Ελλάδα στο ΔΝΤ σήμερα, δεν καταβλήθηκε. Εχουμε ενημερώσει το διοικητικό μας συμβούλιο ότι τώρα η Ελλάδα είναι εκπρόθεσμη και μπορεί να λάβει χρηματοδότηση αν δεν ξεκαθαρίσει αυτό», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζέρι Ράις.

«Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι το ΔΝΤ έλαβε σήμερα αίτημα από τις ελληνικές αρχές για παράταση της δόσης που έληγε σήμερα, κάτι που θα πάει στο διοικητικό συμβούλιο εν ευθέτω χρόνω», συμπλήρωσε ακόμη.

 

 

TagsΔΝΤ