Ημερίδα με τίτλο: «Τεχνητός φωτισμός και εξοικονόμηση ενέργειας»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς καταναλωτές της Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, διαθέτει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, ιδιαίτερα στον τομέα του φωτισμού λόγω των πολλών κτιρίων και υποδομών που διαθέτει. Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και
οικονομικά αποτελεσματικών τεχνολογιών είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας με αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Το Αειφόρο, «Πράσινο» Πανεπιστήμιο (http://green.upatras.gr/), με τη στήριξη του Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου Wastevalor και της νεόδμητης ερευνητικής υποδομής ευρείας κλίμακας Invalor, διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο: «Τεχνητός φωτισμός και εξοικονόμηση ενέργειας», την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:00, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, όπου θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν στον τεχνητό φωτισμό, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στον εθελοντισμό κ.ά.

Η Ημερίδα είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο Καθηγητή Γιάννη Τρυπαναγνωστόπουλο.