Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα | dete

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα

Οι δικαιούχοι του φοιτητικού επιδόματος θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις χορήγησης και τα στοιχεία που θα δηλώσουν θα ελεγχθούν και θα επαληθευθούν με διασταυρώσεις στοιχείων από τα ηλεκτρονικά αρχεία των Ιδρυμάτων και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.