Εφορία – Πότε ξεκινάει η ρύθμιση των χρεών με τις 24 και 48 δόσεις | dete

Εφορία - Πότε ξεκινάει η ρύθμιση των χρεών με τις 24 και 48 δόσεις

Παράθυρο» και σε όσους χάσουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων, για να ενταχθούν  στις νέες «πάγιες» ρυθμίσεις χρεών με τις 24 και 48 δόσεις, ανοίγει η νέα υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί «εντός των ημερών» όπως λένε στο υπουργείο Οικονομικών.

Η νέα πάγια ρύθμιση ενεργοποιείται μετά τις γιορτές, καθώς θα πρέπει να γίνουν και προσαρμογές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ όπου θα γίνονται αυτοματοποιημένα πλέον οι αιτήσεις και ρυθμίσεις.

Σύμφωνα  με πληροφορίες του ΝΜ όμως, η νέα απόφαση θα περιλαμβάνει και διατύπωση, με βάση την οποία θα μπορούν να ενταχθούν και όσοι με τα σημερινά δεδομένα θα αποκλείονταν, επειδή έκαναν χρήση αλλά την έκτακτη ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά την έχασαν η θα την χάσουν στο μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση πάντως -και πριν ακόμα εκδοθεί η υπουργική απόφαση την οποία αναμένουν 3,7 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις  που χρωστούν συνολικά πάνω από 180 δισεκατομμύρια ευρώ μαζί με τις προσαυξήσεις- η κυβέρνηση έδειξε την «διασταλτική» διάθεσή της να περιλάβει όσο το δυνατόν περισσότερους  οφειλέτες. Έτσι, η νέα πάγια ρύθμιση δεν θα καλύπτει μόνον νέα χρέη που δημιουργούνται από 1.1.2020, αλλά και παλαιοτέρων ετών. Και αυτό παρόλο που το αρχικό σχέδιο νόμου όπως τέθηκε στη διαβούλευση έλεγε πως «οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για οφειλές που βεβαιώνονται στις Δ.Ο.Υ., τα ελεγκτικά κέντρα και τα τελωνεία μετά την 1.1.2020».

Η  διατύπωση εκείνη απαλείφθηκε για να χωρέσει ο νόμος περισσότερους. Αντί να (περι-) ορίσει ποιους περιλαμβάνει, η διάταξη όπως ψηφίστηκε «ξεχωρίζει»  μόνον ποιους… αποκλείει! Με τα δεδομένα αυτά, «εξαιρούνται και δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ». Εξετάζεται όμως να ανοίξει «παράθυρο» και για αυτούς τους 600.000 οφειλέτες που μπήκαν τελικά στις 120 δόσεις.

Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα καθορίζονται και περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική διοίκηση θα απαιτεί υποχρεωτικά την πληρωμή της ρύθμισης μέσω πάγιας εντολής.