ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΦΠΑ 24% ΣΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ – 10 ΛΕΠΤΑ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2019 | dete

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΦΠΑ 24% ΣΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ – 10 ΛΕΠΤΑ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2019

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΦΠΑ 24% ΣΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ – 10 ΛΕΠΤΑ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2019