Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνα Μαρλαφέκα σε Λαμπριανίδη για παράταση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων

Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνα Μαρλαφέκα στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων κο Θεολόγο Λαμπριανίδη σχετικά με την παράταση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Με την παρούσα, αναφερόμαστε στην από 31/3/2017 επιστολή σας σχετικά με την παράταση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004.

Στα πλαίσια αυτά, παρακαλούμε όπως διερευνήσετε τη δυνατότητα παράτασης της υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων του Ν.3299/04, και στην περίπτωση που οι φορείς της επένδυσης έχουν προχωρήσει στην κάλυψη της απαιτούμενης ιδίας συμμετοχής όπως απορρέει από την απόφαση υπαγωγής - π.χ. στις διαδικασίες αύξησης του εταιρικού - μετοχικού τους κεφαλαίου έως και τις 30/6/2017 (καταβολή των απαιτούμενων κεφαλαίων)  - , σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσής τους.

Βέβαια η αύξηση κεφαλαίου θα γίνει στο ύψος του επενδυτικού σχεδίου που τυχόν αιτηθούν για τροποποίηση εντός των καθορισμένων ημερομηνιών.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Πλάτων Μαρλαφέκας