Επί τάπητος τα προβλήματα των επιστημόνων στις συναλλαγές με ΕΦΚΑ | dete

Επί τάπητος τα προβλήματα των επιστημόνων στις συναλλαγές με ΕΦΚΑ

Τα λάθη στα ειδοποιητήρια με τις εισφορές του 2018, τα προβλήματα στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας λόγω μη ενοποίησης αρχείων και υπηρεσιών, καθώς και η έλλειψη ενημέρωσης και ακρόασης του ασφαλισμένου πριν από την ενεργοποίηση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης από το ΚΕΑΟ, ήταν μερικά από τα ζητήματα που έθεσαν στη διοίκηση του ΕΦΚΑ οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων της χώρας.

Η συνάντηση με τον διοικητή του ΕΦΚΑ Θ. Μπακαλέξη, τον υποδιοικητή Δ. Τσακίρη και υπηρεσιακούς παράγοντες είχε ζητηθεί από τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας Δ. Βερβεσού, του ΤΕΕ Γ. Στασινού και του ΟΕΕ Κ. Κόλλια, ενώ συμμετείχε και ο σύμβουλος του ΔΣΑ, ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Oι επιστημονικοί φορείς, αφού επισήμαναν τα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα του ΕΦΚΑ που ταλαιπωρούν χιλιάδες επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους, κατέθεσαν σχετικό αναλυτικό υπόμνημα στο οποίο μεταξύ άλλων έθεταν τα εξής θέματα:

• Προβλήματα στα ειδοποιητήρια 2018, καθώς στα εισοδήματα του 2018 συνυπολογίζονται οι τυχόν καταβληθείσες εισφορές προηγουμένων ετών, οι τυχόν υψηλότερες των νομίμων ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ποσά από δόσεις ρύθμισης, ποσά για αναγνώριση χρόνου κ.λπ., με αποτέλεσμα να διογκώνεται παράνομα η ασφαλιστική οφειλή του 2018. Σύμφωνα με τον κ. Μπακαλέξη, το πρόβλημα θα λυθεί με την εκκαθάριση τον Σεπτέμβριο του 2018.

• Αμεση έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας και ικανότητας. Το θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λύθηκε χθες, με την υπογραφή της σχετικής κανονιστικής διάταξης, ενώ αναμένεται και νομοθετική ρύθμιση για την ασφαλιστική ενημερότητα.

• Διπλές εισφορές επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας. Οπως επισήμαναν οι εκπρόσωποι των επιστημόνων, η καθυστέρηση θα επιφέρει μεγάλη αναστάτωση στους ασφαλισμένους, ενώ τα διαφορετικά ειδοποιητήρια θα προκαλέσουν επιπλέον επιβάρυνση σε χρόνο, γραφειοκρατία και έξοδα. Σύμφωνα με τον κ. Μπακαλέξη, το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί, καθώς για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η έκδοση ενιαίου ειδοποιητηρίου λόγω της ύπαρξης διακριτών νομικών προσώπων.

• Καθυστέρηση στην εξόφληση δαπανών υγειονομικής περίθαλψης σε είδος (προ του 2012) και σε χρήμα. Ο διοικητής του ΕΦΚΑ αναγνώρισε το πρόβλημα και επικαλέστηκε έλλειψη προσωπικού.

• Δυνατότητα ακρόασης πριν από την επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης από το ΚΕΑΟ, όπως επιβάλλουν το Σύνταγμα, ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο κ. Μπακαλέξης ενημέρωσε ότι, πλέον, η απαιτούμενη ενημέρωση των ασφαλισμένων θα γίνεται ηλεκτρονικά.