ΕΝΦΙΑ 1,8 εκατ. ευρώ θα καταβάλει η Εκκλησία | dete

ΕΝΦΙΑ 1,8 εκατ. ευρώ θα καταβάλει η Εκκλησία

Την πρόταση της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ) αναφορικά με την καταβολή σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις του αναλογούντος στην Εκκλησία της Ελλάδος Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους 2018, ενέκρινε σήμερα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, στη δεύτερη τακτική συνεδρία της για τον μήνα Οκτώβριο.
Ο φόρος ανέρχεται συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (1.848.248,61 ευρώ).
Στη συνέχεια, η ΔΙΣ ασχολήθηκε με το θέμα της προετοιμασίας του εορτασμού του προστάτη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης, στις 6 Φεβρουαρίου 2019.

Επίσης, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ενέκρινε οργανογράμματα των Μητροπόλεων για την εύρυθμη λειτουργία τους, ασχολήθηκε με τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα και τέλος ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών.