Εντός του Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή | dete

Εντός του Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διαπραγματεύσεις των εμπλεκόμενων «παικτών» για τη σύσταση της νέας υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (EBCG), η οποία θα μπορεί να επεμβαίνει σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να διασφαλίζει την ακεραιότητα της Ζώνης Σένγκεν. Κοινοτικές πηγές αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανή η συμφωνία μέχρι τη λήξη της θητείας της ολλανδικής προεδρίας στο τέλος Ιουνίου, ενώ τόσο ο κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ όσο και ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος επιμένουν –σε σύμπλευση με την Αθήνα– στον τίτλο της νέας υπηρεσίας να υπάρχει και ο όρος «Ακτοφυλακή», παρά τις αντιδράσεις κάποιων κρατών-μελών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διαπραγμάτευση ανάμεσα στο Συμβούλιο των υπουργών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο που εξελίσσεται παρασκηνιακά στις Βρυξέλλες τις τελευταίες μέρες, φαίνεται να υπάρχει κατ’ αρχάς πολιτική συμφωνία ως προς τη σύνθεση και την ανάπτυξη της νέας δύναμης. Σε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος αντιμετωπίζει πιέσεις στα εξωτερικά του σύνορα, το Συμβούλιο θα μπορεί να αποφασίζει την ανάπτυξη ομάδων ταχείας επέμβασης ακόμη και ερήμην του κράτους-μέλους, εφόσον οι συστάσεις της νέας υπηρεσίας δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι μεταναστευτικές πιέσεις θέτουν σε κίνδυνο της λειτουργία του χώρου Σένγκεν. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή θα μπορεί να υποβάλει σχετική πρόταση στο Συμβούλιο και αυτό να αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Απαντώντας προφανώς στους προβληματισμούς και στις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από σειρά κρατών-μελών για ευαίσθητα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας που θίγονται, το τελικό σχέδιο δράσης θα πρέπει να έχει την έγκριση του ενδιαφερόμενου κράτους-μέλους. Σε ό,τι αφορά την ελληνική πλευρά, έχει απαιτήσει, εφόσον η νέα υπηρεσία συνεργάζεται με τρίτες χώρες (όπως η Τουρκία), να ζητείται προηγουμένως η γνώμη της συνορεύουσας χώρας.

Διαφωνίες, ωστόσο, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωκοινοβούλιο παραμένουν και ως προς τις αρμοδιότητες έρευνας-διάσωσης που θα ήθελε να εκχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής το Ευρωκοινοβούλιο. Η Κομισιόν αντιδρά και συντάσσεται με τα κράτη-μέλη που επιμένουν ότι η αρμοδιότητα έρευνας-διάσωσης είναι εθνική και δεν μπορεί να την εμπιστευθούν τα κράτη-μέλη στη νέα Υπηρεσία, παρά μόνο αν έχει υποστηρικτικό ρόλο στις εθνικές δραστηριότητες. Μέχρι στιγμής, η πανίσχυρη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου (LIBE) φέρεται να μη συμφωνεί με το Συμβούλιο στις κυρώσεις που ενδεχομένως να πρέπει να επιβάλλονται σε ένα κράτος-μέλος που δεν συνεργάζεται σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. Σημειώνεται ότι αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα επιβολής εσωτερικών συνοριακών ελέγχων.

Η διαπραγμάτευση θα εκτυλίσσεται μέχρι την τελευταία στιγμή. Ενδεικτικό, όμως, της πολιτικής πίεσης που υπάρχει για τη σύσταση της Υπηρεσίας είναι το γεγονός ότι ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος έχει ήδη ζητήσει από τα κράτη-μέλη να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε, εφόσον, στο τέλος του μήνα επιτευχθεί πολιτική συμφωνία, να αρχίσει ήδη να στήνεται η νέα υπηρεσία.