Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά για τα σαρακοστιανά προϊόντα | dete

Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά για τα σαρακοστιανά προϊόντα

Εντατικούς ελέγχους στην αγορά για τα προϊόντα που συνθέτουν το τραπέζι της Σαρακοστής πραγματοποιούν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του υπουργείου Οικονομίας.

Την αυξημένη παρουσία των ελεγκτικών µηχανισµών στην αγορά, κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, ζητάει το υπουργείο Οικονομίας, με δεδοµένο ότι θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη η ζήτηση τροφίµων όπως κεφαλόποδα, οστρακοειδή,  µαλακόστρακα και άλλα σαρακοστιανά.

Επιβάλλεται να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η λειτουργία της αγοράς να είναι οµαλή και σύµφωνη τόσο µε τις υγειονομικές διατάξεις όσο και τις διατάξεις για την λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά , όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο που απέστειλε στις περιφέρειες όλης της χώρας ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης.

Η διενέργεια των ελέγχων θα επικεντρωθεί σε λαϊκές αγορές, κεντρικές και τοπικές αγορές τροφίμων, λιανεµπορικές επιχειρήσεις, καθώς και σε επίκαιρα σημεία των εθνικών, επαρχιακών και αστικού δικτύου, λιµάνια κ.λ.π.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη σωστή και πλήρη επισήµανση των τροφίµων –ποτών, καθώς και στην ύπαρξη πινακίδων µε τις απαιτούµενες ενδείξεις, κυρίως δε τον χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας αυτών.
Επίσης θα πρέπει να ελέγχεται εάν η διακίνηση και εµπορία των τροφίµων –ποτών διενεργείται σύµφωνα µε την έκδοση και κατοχή των νοµίµων παραστατικών.

Τέλος, υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε την Υπουργική απόφαση µε αριθ. 17730/2017- (ΦΕΚ 453/Β/2017) οι επιχειρήσεις –δικαιούχοι πληρωµής οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωµής υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους καταναλωτές σχετικά µε την αποδοχή καρτών και µέσων πληρωµής του συστήµατος καρτών πληρωµής.