Ενημερωτική εκδήλωση για την ξήρανση των πλατάνων

11.09.2020 / 10:09
P1040258

18:30 – 18: 45 Προζέλεσζη
18:45 – 19:00 Χαιρεηιζμοί
19:00 – 19:30 «Αλλότθονα (ειζβολικά) παθογόνα: Ένας μεγάλος κίνδσνος για
ηις καλλιέργειες και ηα δάζη ηης τώρας μας», Επαμεινώνδας
Παπλωμαηάς, Καθηγηηής Φσηοπαθολογίας, Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο
Αθηνών
19:30 – 20:00 «Οι καηαζηρεπηικές ζσνέπειες ηης αζθένειας ηοσ
μεηατρωμαηικού έλκοσς ηοσ πλαηάνοσ ζηην Π.Ε. Αταΐας. Και ηώρα
ηι κάνοσμε;», Παναγιώηης Σζόπελας, Δρ. Δαζολόγος-Φσηοπαθολόγος,
ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΣΡΑ» – Ινζηιηούηο Μεζογειακών Δαζικών
Οικοζσζηημάηων
20:00 – 20:30 ΢σζήηηζη

Η εκδήλωςη θα πραγματοποιηθεί (με περιοριςμζνο αριθμό παρευριςκομζνων) τηρώντασ
όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλζπουν οι αρμόδιεσ αρχζσ.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα