ΠΑΤΡΑ: Ελπίδες για την έλευση φυσικού αερίου | dete

ΠΑΤΡΑ: Ελπίδες για την έλευση φυσικού αερίου

Ο ΟΛΠΑ ΑΕ, στα πλαίσια της επιχειρηματικής του εξωστρέφειας και συμμετοχής στις επερχόμενες καινοτόμες εξελίξεις στην Λιμενική και Ναυτιλιακή Βιομηχανία, μετέχει ως ωφελούμενος σε συνεργασία με την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ, αλλά και άλλους Φορείς , στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα POSEIDON MED II, το οποίο στοχεύει στην εξέταση των πιθανοτήτων για δημιουργία υποδομών τροφοδοσίας Υ.Φ.Α (LNG), ως ναυτιλιακού καυσίμου στον Λιμένα της Πάτρας.
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος και τα Διευθυντικά στελέχη του ΟΛΠΑ ΑΕ, με αφορμή το ως άνω Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, είχαν εποικοδομητική συνάντηση στα Κεντρικά Γραφεία του με τον Δ/ντη Τεχνικής υποστήριξης και άλλα ανώτερα στελέχη της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ΑΕ (ΔΕΠΑ ), κατά την οποία εξετάστηκε κατ’ αρχήν η πιθανότητα προώθησης του Φ.Α ( σε υγροποιημένη μορφή Υ.Φ.Α), στην μη διασυνδεδεμένη Δυτική Ελλάδα, καθώς και η ενδεχόμενη ανάγκη δημιουργίας δορυφορικού Σταθμού Αποθήκευσης Υ.Φ.Α.