Εγγραφές ΕΠΑΛ: Οι διευκρινίσεις του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εξέδωσε ανακοίνωση για τις εγγραφές ΕΠΑΛ 2017. Διαβάστε όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Όλες οι νέες εγγραφές ΕΠΑΛ θα γίνονται, αφού προηγηθεί η ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης μέσω του συστήματος e-pal, όπως τον Ιούνιο. Όσον αφορά τις περιπτώσεις εκείνων που επιθυμούν την εγγραφή τους σε τμήμα που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης, όπως ακριβώς γινόταν και τον Ιούνιο.

Το σύστημα e-epal

Γι’ αυτό το λόγο ενεργοποιήθηκε το σύστημα e-epal, που θα μείνει ανοικτό μέχρι τις 11/9/2017. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής θα γίνει ολιγόωρη διακοπή της ηλεκτρονικής διαδικασίας ώστε να τρέξει το σύστημα και να δημιουργούνται τμήματα, όπου συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών. Μετά το πέρας της διαδικασίας, στις 11/9, θα δημιουργηθούν νέα τμήματα:

α) αυτοδίκαια με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου κατώτερου αριθμού μαθητών και β) με την έκδοση νέας Υ.Α. στις περιπτώσεις που θα κριθεί αναγκαία η έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων.

Διευκρινίσεις

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας με τις διευκρινίσεις:

Κατόπιν ερωτημάτων που δέχτηκε η Υπηρεσία μας σχετικά με τις εγγραφές ΕΠΑ.Λ. κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, σας διευκρινίζουμε ότι η δημιουργία τμημάτων στα ΕΠΑ.Λ. εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας κάθε σχολείου και από τις δυνατότητες των εργαστηρίων (χωρητικότητα, εξοπλισμός, συνολικές ώρες εβδομαδιαίας χρήσης).

Με αυτές τις προϋποθέσεις κλήθηκαν οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ να δηλώσουν, πριν την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας e-epal, τις δυνατότητες του σχολείου τους. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα πραγματοποιούνται οι κατανομές από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Σε περίπτωση που οι μαθητές που υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σε τάξη, τμήμα ή ειδικότητα είναι περισσότεροι από τον προβλεπόμενο ανώτατο αριθμό μαθητών και δεν καλύπτονται από  τις δυνατότητες του σχολείου, όπως αυτές έχουν δηλωθεί,  δεν κατανέμονται. Στη συνέχεια πραγματοποιείται κλήρωση ώστε να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος ανώτατος αριθμός μαθητών ανά τάξη.

Όσοι μαθητές δεν κατανεμηθούν απευθύνονται στην οικεία Δ.Δ.Ε όπου ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους (σχολεία που πληρούν τις προϋποθέσεις, ολιγομελή τμήματα, κλπ) επιλέγει την προσφορότερη, παιδαγωγικά και λειτουργικά, λύση για αυτούς. Τέλος σημειώνεται ότι σε σύνολο περίπου 5000 τμημάτων πραγματοποιήθηκε κλήρωση μόνο σε ένα τμήμα.