ΕΑΠ: Την Παρασκευή υποβολή αιτήσεων για 50 Προγράμματα Σπουδών | dete

ΕΑΠ: Την Παρασκευή υποβολή αιτήσεων για 50 Προγράμματα Σπουδών

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο το πρώτο Δημόσιο Ίδρυμα που πάντα πρόσφερε και εξακολουθεί να προσφέρει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, βασιζόμενο σε σύγχρονες και διαρκώς εξελισσόμενες μεθόδους και εργαλεία,  σας ενημερώνει ότι,  την Παρασκευή 27 Μαρτίου και ώρα 12:00ξεκινάει η περίοδος υποβολής αιτήσεων για περισσότερα από 50 Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για πάνω από 20 χρόνια προσφέρει σπουδές διαδικτυακά, σπουδές προσαρμοσμένες στονχώρο και στον χρόνο  κάθε ενδιαφερόμενης/ου.Η/ο κάθε φοιτήτρια/τής έχει τη δυνατότητα, να επιλέξει ανάμεσα σε δια ζώσης και onlineομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις , λαμβάνοντας διαρκώς ανατροφοδότηση από την/τον Σύμβουλο Καθηγήτρια/τη του τμήματός της/ου.

Με αυτό τον τρόπο η/ο φοιτήτρια/της αναπτύσσει δεξιότητες, που άπτονται όχι μόνο του γνωστικού αντικειμένου που έχει επιλέξει, αλλά και εκείνου της εξοικείωσης με τον γραπτό λόγο και τη χρήση της τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έναρξη των αιτήσεων μπορείτε να επισκεφθείτε  τη σελίδας μας www.eap.gr