Δυτική Αχαϊα: Ρητός και διακριτός ο ρόλος του Δήμου στην κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων

05.10.2020 / 7:48
336FLOKAQ

Η ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Αχαϊας:

Μια νέα προγραμματική σύμβαση συμφωνήθηκε μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερέων Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ), του Δήμου Πατρέων και του Δήμου Δυτικής Αχαϊας. Η
νέα προγραμματική σύμβαση εκπονήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από όλες τις πλευρές
και η αναγκαιότητα σύναψής της προέκυψε αφενός μεν επειδή έχει αλλάξει το οικονομικό
αντικείμενο του έργου και αφετέρου ύστερα από αίτημα του Δήμου Δυτικής Αχαϊας
προκειμένου να κατοχυρωθεί ο διακριτός ρόλος του σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του
έργου.
Η νέα προγραμματική σύμβαση καθώς και η λύση της προηγούμενης θα συζητηθούν,
μεταξύ άλλων θεμάτων, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με τη νέα προγραμματική σύμβαση ο Δήμος Δυτικής Αχαίας ορίζεται ρητά ως ο έχων τη χωρική αρμοδιότητα του έργου και αναλαμβάνει τα εξής δικαιώματα και υποχρεώσεις:

(α) Να συνεργαστεί με την Προϊστάμενη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία,
υποστηρίζοντάς την με το τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό του Δήμου για την
υλοποίηση του Έργου.
(β) Να παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες που αφορούν στην υλοποίηση του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
(γ) Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 38,1 εκατ. ευρώ και
περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, την κατασκευή
μονάδας επεξεργασίας βιοαπόβλητων (που είναι τα υπολείμματα των τροφών, χόρτα και
φύλλα), η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, οι συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής
ωφέλειας, οι απαλλοτριώσεις και οι αρχαιολογικές έρευνες.
Η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων δυναμικότητας 53.000 τόνων ετησίως θα
περιλαμβάνει (α) μηχανική διαλογή / διαχωρισμό και ανάκτηση υλικών και (β) αερόβια
σταθεροποίηση των διαχωριζομένων βιογενών οργανικών, ωρίμανση και ραφινάρισμα
του σταθεροποιημένου υλικού προς παραγωγή compost τύπου Α.
Η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων, δυναμικότητας 8.000 τόνων ετησίως,
περιλαμβάνει κομποστοποίηση, ωρίμανση και ραφινάρισμα των βιοαποβλήτων προς
παραγωγή υψηλής ποιότητας compost.
Οι αναγκαίοι πόροι θα προέλθουν εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και η προγραμματική σύμβαση θα ισχύει μέχρι την αποπεράτωση του έργου.
Κύριος του έργου θα είναι ο ΣΥΔΙΣΑ και καθήκοντα διευθύνουσας υπηρεσίας θα έχει ο
Δήμος Πατρέων. Το έργο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των Δήμων Δυτικής Αχαίας,
Πατρέων και Ερυμάνθου.

Μετά τη συμφωνία για τη νέα προγραμματική σύμβαση ο δήμαρχος Σπύρος Μυλωνάς
δήλωσε τα εξής: «Με τις τελευταίες εξελίξεις το έργο, για το οποίο έχουν γίνει
προσπάθειες χρόνων, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Ταυτόχρονα με τη νέα
προγραμματική σύμβαση κατοχυρώνεται ρητά ο διακριτός ρόλος του Δήμου μας και αυτή
είναι μια σημαντική κατάκτηση. Παρότι θεωρώ ανεπαρκή τη δυναμικότητα της μονάδας,
εν τούτοις υποστηρίζω την κατασκευή της και ταυτόχρονα τονίζω ότι ο Δήμος μας θα
εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του και θα ασκήσει πλήρως όλα τα δικαίωματά
του».

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα