Δυο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλιου Πάτρας σήμερα – Δείτε τα θέματα | dete

Δυο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλιου Πάτρας σήμερα - Δείτε τα θέματα

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου,ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

 

1. Υποβολή Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα έτους 2017, για έγκριση (σχετική η αριθ. 425/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

2. Οικονομικές καταστάσεις έτους 2017 του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 669/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

 

 

Την ίδια μέρα στις 16.30,το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

 1. 1. Χορήγηση άδειας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, επί των οδών Μανιακίου και Κορίνθου, λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένου έργου του Δήμου Πατρέων (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.)(εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 2. 2. Αιτούμενη παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, επί της οδού Ευνάρδου 33Α (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.)(εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 3. 3. Έγκριση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου, η οποία αφορά στην 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ.).
 4. 4. Έγκριση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου, η οποία αφορά στην Αναμόρφωση Στοχοθεσίας, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ.).
 5. 5. Έγκριση της αριθ. 284/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην Αναμόρφωση Στοχοθεσίας του ΟΠΔ 2018 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 6. 6. Έγκριση της αριθ. 13/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στη νέα Στοχοθεσία οικον. έτους 2018 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 7. 7. Έγκριση της αριθ. 93/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην έκτακτη επιχορήγησή του από τον Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 8. 8. Έγκριση της αριθ. 95/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην Αναμόρφωση της Στοχοθεσίας του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 9. 9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 49/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ηςΔιαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,  που αφορά στην αναμόρφωση πινάκων στοχοθεσίας του, έτους 2018 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 10. 10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 50/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ηςΔιαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στην 3η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικ.  έτους 2018 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 11. 11. Έγκριση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καρναβάλι Πάτρας», η οποία αφορά στην Αναμόρφωση Στοχοθεσίας, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος– Πρόεδρος Δ.Σ.).
 12. 12. Ακίνητα Δημοσίου για μεταβίβαση στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., εντός του Καποδιστριακού Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 13. 13. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης,  σχετικά με παραχώρηση απορριμματοφόρου του Δήμου Πατρέων στο Δήμο Ερυμάνθου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Κ. Ξιούρας – Αρμ. Δ/ντής).
 14. 14. Έγκριση της μελέτης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, σε περιαστικές ακτές του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 211.236,48€ (με ΦΠΑ), έγκριση αίτησης ένταξης στο ΕΣΠΑ και διαδικασία σύναψης σύμβασης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος,  Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 15. 15. Έγκριση διενέργειας δημόσιας, φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, για την μίσθωση ενός ακινήτου από το Δήμο Πατρέων, για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Δ.Ε. Μεσσάτιδας (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 16. 16. Εξέταση αίτησης του κ. Κανελλόπουλου Νικολάου, σχετικά με την έγκριση ή μη του μισθώματος κενωθέντος περιπτέρου του Δήμου Πατρέων, επί της οδού Κορίνθου 334, σε ποσοστό 20% (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 17. 17. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης- πράξης ένταξης στο Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
 18. 18. Έγκριση πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, για κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια του υπολειπόμενου εξοπλισμού και συγκεκριμένα για τα είδη των ομάδων Ζ και Ι, για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), διαμερίσματα τύπου Α και τύπου Β, για άτομα με νοητική υστέρηση (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 19. 19. Τροποποίηση Ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1427 της περιοχής «1η Αρκτική Φάση επέκτασης σχεδίου πόλεως Πατρών», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Γεωργίου Αποστολόπουλου και Απόστολου Αποστολόπουλου, σε συμμόρφωση με την αριθ. Α1380/19-12-2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 20. 20. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθ. 169/14-3-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Πατρών σε προβλεπόμενο κοινωφελή χώρο σχολείου, στο Ο.Τ./Κ.Φ.Γ2480, της περιοχής Επέκταση Συχαινά, λόγω αυτοδίκαιης άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης» (σχετική η αριθ. 93/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π.  Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 21. 21. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου (πράξης) με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 098 και α/α ΟΠΣ: 2658 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
 22. 22. Έγκριση συμμετοχής στο εγκεκριμένο έργο “AdvancedNoise Control strategies in HarbOur” Ακρωνύμιο ANCHORLIFE (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 23. 23. Εξειδίκευση πίστωσης, για παροχή βοήθειας συμμετοχής εθελοντικών ομάδων, στο έργο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών προς ενίσχυση Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα- Αρμ. Προϊσταμένη).
 24. 24. Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού, έτους 2018, που είναι δεκτικοί στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (οδοιπορικά έξοδα για re-water(εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 25. 25. Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού, έτους 2018, που είναι δεκτικοί στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 26. 26. Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού, έτους 2018, που είναι δεκτικοί στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (οδοιπορικά έξοδα για SPARC και Shaping FairCities(εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
 27. 27. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση κτιρίου Γηπέδου Σαραβαλίου» (εισηγητής:  Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 28. 28. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2016» (εισηγητής:  Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 29. 29. Έγκριση των από 17-9-2018 πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, για την «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και κλάδεμα ψηλών δέντρων στις Δ.Ε. Ρίου, Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχνεϊκων του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 30. 30. Έγκριση του από 8-8-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας, για συντήρηση, τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των Διοικητικο-οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 31. 31. Έγκριση του από 21-9-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Ανανέωση συνδρομής αρχιτεκτονικού- στατικού λογισμικού MASTER (FESPA & TEKTON), για το έτος 2018 (εισηγητής:  Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 32. 32. Έγκριση του από 13-9-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών, για τη 2ετή  ανανέωση  συνδρομής σύνδεσης στο δίκτυο NRTK (VRSRTK, για το τοπογραφικό όργανο της Δ/νσης Έργων Υποδομής (εισηγητής:  Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 33. 33. Έγκριση των από 28-9-2018 πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας νεωκόρων και ιεροψαλτών (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 34. 34. Έγκριση των αριθ. 30, 31, 32/24-9-2018 πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (κάλυψη σε μορφή ψηφιακής εικόνας δραστηριοτήτων, βιντεοσκόπηση έργων-εκδηλώσεων, οργάνωση εκδηλώσεων Δήμου Πατρέων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 35. 35. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών για τη φύλαξη Λαδόπουλου και Παμπελοποννησιακού Σταδίου (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 36. 36. Έγκριση του από 07-09-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας της Δ/νσης Έργων Υποδομής, για Βελτιώσεις–Συντηρήσεις χαλικοστρωμένων και Ασφαλτοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων (Παναγόπουλος Βασίλειος) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 37. 37. Έγκριση του από 07-09-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας της Δ/νσης Έργων Υποδομής, για Βελτιώσεις– Συντηρήσεις χαλικοστρωμένων και Ασφαλτοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων (Κυριαζόπουλος Γεώργιος και Νικόλαος Ο.Ε.) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 38. 38. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών των αντίστοιχων διευθύνσεων, για μεταφορά βοθρολυμάτων(εισηγητής:  Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 39. 39. Έγκριση πρωτοκόλλου  τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου,  για την Μίσθωση Χημικών Τουαλετών (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 40. 40. Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης, για την παροχή νομικών υπηρεσιών των δικηγόρων  Παναγιώτας Βλάχου και Γεωργίου Ζάρλα (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος).
 41. 41. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Ανανέωση συνδρομής πρόσβασης στο δίκτυο MetricaNet (Smartnet Greece), για το τοπογραφικό της όργανο GPS μάρκας Leica, μοντέλου Viva GS08 Plus» (εισηγητής:  Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 42. 42. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Ανάθεση Υπηρεσιών Καταγραφής Κτιριακών Υποδομών Δήμου Πατρέων (εισηγητής:  Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 43. 43. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών, της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών, για το έτος  2019 (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 44. 44. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών, της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2019 (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 45. 45. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 46. 46. Αποδοχή ποσού 738,06€ από λογαριασμό της ΝΕΛΕ (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 47. 47. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ, ποσού 7.986,77€ (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 48. 48. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ, ποσού 16.934,00€ (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 49. 49. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ν. Αλεξόπουλος) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 50. 50. Διαγραφή οφειλής (Α. Γεωργακόπουλος) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 51. 51. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Π. Γεωργουλόπουλος) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 52. 52. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Γκίκας) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 53. 53. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Β. Ευθυμίου) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 54. 54. Διαγραφή οφειλής (Θ. Καίσαρη) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 55. 55. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Μ. Καραμηνάς) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 56. 56. Διαγραφή οφειλής (Ι. Λουζιώτης) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 57. 57. Διαγραφή οφειλής (Μ. Λυριντζή) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 58. 58. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ι. Μαλέσκος) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 59. 59. Διαγραφή οφειλής (Μ. Μεντζελοπούλου) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 60. 60. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Δ. Νικολόπουλος) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 61. 61. Διαγραφή οφειλής (Γ. Παπασπυρόπουλος) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 62. 62. Διαγραφή οφειλής (Όλγα- Παρασκευή Σπυράκου) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου