ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ: Η έκδοση απαγορεύεται αν πρόκειται για έγκλημα που κατά τους ελληνικούς νόμους χαρακτηρίζεται πολιτικό ή στρατιωτικό | dete

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ: Η έκδοση απαγορεύεται αν πρόκειται για έγκλημα που κατά τους ελληνικούς νόμους χαρακτηρίζεται πολιτικό ή στρατιωτικό

Αναφορικά με την υπόθεση έκδοσης των οκτώ Τούρκων στρατιωτικών που εκκρεμεί  στον Άρειο Πάγο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών θεωρεί ότι η Ελλάδα, με την νομική της παράδοση και την εμπεδωμένη λειτουργία του δημοκρατικού της πολιτεύματος είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τους εσωτερικούς και διεθνείς κανόνες που αφορούν την έκδοση ξένων υπηκόων.

Επιβάλλεται, κατά την γνώμη μας, η τήρηση των κανόνων της ελληνικής ποινικής δικονομίας, η οποία – μεταξύ άλλων – ορίζει ότι η έκδοση απαγορεύεται αν πρόκειται για έγκλημα που κατά τους ελληνικούς νόμους χαρακτηρίζεται πολιτικό ή στρατιωτικό ή όταν από τις περιστάσεις προκύπτει ότι η έκδοση ζητείται για λόγους πολιτικούς.

Εκτός δε της σαφούς ελληνικής νομοθετικής πρόβλεψης, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι Διεθνείς Συνθήκες και ιδιαίτερα η Συνθήκη της Γενεύης του 1951 αλλά και η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948.

Πολλοί Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Οργανισμοί έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις ως προς το αν τηρούνται στην Τουρκία οι Θεμελιώδεις Αρχές της δίκαιης δίκης και αν διαφυλάσσονται και προστατεύονται τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Σημαντικές ανησυχίες για παραβιάσεις των δικαιωμάτων αυτών από τις τουρκικές αρχές έχουν εκφραστεί τόσο από τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και από την Κομισιόν, στην τελευταία έκθεση προόδου που εκδόθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής διεύρυνσης, τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά και από τους Ευρωπαίους Δικηγόρους και την CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe – Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων και Ενώσεων της Ευρώπης), καθώς επίσης και από τον Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Πρόεδρο της Ενωσης Δικηγόρων της Τουρκίας (President of the Union of Turkish Bar Associations)
Κεφαλαιώδη σημασία για τους εφαρμοστές του Δικαίου κατά την έκδοση των αποφάσεών τους θα πρέπει να έχουν οι βασικές αρχές που διαμορφώνουν τη νομική τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υποχρεώνει όλα τα κράτη -μελή της Ε.Ε. να μην εκδίδουν κανέναν, ανεξάρτητα της ενοχής του, σε κράτος όπου αυτός ή αυτή μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με βασανιστήρια ή οποιαδήποτε άλλη απάνθρωπη ή υποτιμητική μεταχείριση (αρθρ. 19 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Τα πρόσφατα γεγονότα στην Τουρκία, έπειτα από το πραξικόπημα, με συλλήψεις δεκάδων χιλιάδων Τούρκων πολιτών και ο τρόπος που όλοι είδαμε ότι εφαρμόζονται οι νόμοι περί κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, εύλογα μας δημιουργούν, ως νομικών, έντονη ανησυχία για τον σεβασμό των απαράβατων δικαιωμάτων των κατηγορουμένων που προβλέπονται από τις Διεθνείς Συνθήκες μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στη ζωή, η σωματική και πνευματική ακεραιότητα, το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα σε μια Δίκαιη Δίκη.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών πιστεύει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να σεβαστεί πλήρως τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές και τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό που διασφαλίζει απόλυτα την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων.