ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΚΟΣΜΟΣ”: Έληξε η «ομηρία» για τους εργαζόμενους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. | dete

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΚΟΣΜΟΣ": Έληξε η «ομηρία» για τους εργαζόμενους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι συντονισμένες ενέργειες της Αχαιής Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Σίας Αναγνωστοπούλου, αποδίδουν καρπούς πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στους ερευνητικούς φορείς και αντιμετωπίζοντας ελλείψεις και ασάφειες. Ωφελούν δε νευραλγικές κοινωνικές ομάδες όπως: μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποτρόφους και ερευνητές ενώ ταυτόχρονα είναι επεμβατική κίνηση καθοριστικής σημασίας προκειμένου να ελαττωθεί η μετανάστευση του πλέον προσοντούχου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους άμεσα ωφελούμενους ερευνητές και τους εργαζομένους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αλλά και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι., εισηγήθηκε και υπεγράφη τελικώς  με την εκπνοή του έτους, στις 30 Δεκεμβρίου, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Σύμφωνα με αυτή, ολοκληρώνεται πλέον η διαδικασία πρόσληψης των 195 ατόμων  για την πλήρωση θέσεων  ειδικού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού, οι οποίοι είχαν επιλεγεί ύστερα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατά τα έτη 2008-2010.

Η ύπαρξη ασάφειας στην ως τώρα ισχύουσα νομοθεσία, με προφανή πρόθεση την προστασία του δημοσίου χρήματος, δημιουργούσε αδιέξοδο στη σύναψη συμβάσεων έργου για εργαζόμενους π.χ. στο Ε.Α.Π., στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντο», στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) κ.α.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184/30 Δεκεμβρίου 2015) η οποία καλύπτει νομικά κενά, δίνεται η δυνατότητα σύναψης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σε προγράμματα ή έργα που χρηματοδοτούνται από «ίδιους πόρους» των φορέων αυτών, πράγμα που σημαίνει ότι δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του τακτικού προϋπολογισμού των ιδρυμάτων.

Επομένως λήγει και  η «ομηρία» 350 εργαζομένων στο σύνολο, οι οποίοι μέχρι χθες ήταν μετέωροι.

Τέλος, με τη συγκεκριμένη πράξη ρυθμίζονται επείγοντα θέματα λήξης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ