Διαψεύδει τις αναφορές περί αλλαγής στη σύνθεση του ΔΣ ο Πήγασος | dete

Διαψεύδει τις αναφορές περί αλλαγής στη σύνθεση του ΔΣ ο Πήγασος

Στη διάψευση οποιασδήποτε αναφοράς περί αλλαγής συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε η «Πήγασος Εκδοτική ΑΕ», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «οποιαδήποτε αναφορά περί αλλαγής συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της “Πήγασος Εκδοτική ΑΕ” είναι παντελώς αβάσιμη και εσφαλμένη. Η εταιρεία γνωρίζει στο επενδυτικό κοινό και στις αρμόδιες Αρχές ότι, κατά πάγια τακτική της, προβαίνει σε άμεση ενημέρωση για κάθε επιχειρηματική εξέλιξη».

Ειδικότερα, σε απάντηση του (υπ΄ αριθμ. 1980/07.06.2017) ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου περί αλλαγής της σύνθεσης του ΔΣ της «Πήγασος Εκδοτική ΑΕ» και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς, η εταιρεία γνωστοποίησε προς το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες Αρχές ότι το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιό της είναι το εκλεγέν, δυνάμει της υπ' αριθμ. 75/04.11.2016 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το οποίο, εν συνεχεία, συγκροτήθηκε σε σώμα, δυνάμει της υπ' αριθμ. 951/04.112016 απόφασης του ΔΣ.

H σύνθεση του ισχύοντος ΔΣ έχει, ως εξής:

  • Φώτιος Γεωργίου Μπόμπολας, πρόεδρος ΔΣ & δ/νων σύμβουλος- εκτελεστικό μέλος.
  • Σπυρίδων Αναστασίου Βενέτης, μέλος ΔΣ - εκτελεστικό μέλος.
  • Θωμάς Αριστοτέλους Σιωζόπουλος, μέλος ΔΣ- μη εκτελεστικό μέλος.
  • Χρήστος Ευθυμίου Μάρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.
  • Λάμπρος Βασιλείου Φώτογλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.