Διακόπτεται από σήμερα η λειτουργία της ΜΕΡΙΜΝΑΣ – Τι λέει η πρόεδρος του Δ.Σ | dete

Διακόπτεται από σήμερα η λειτουργία της ΜΕΡΙΜΝΑΣ - Τι λέει η πρόεδρος του Δ.Σ

Η δήλωση της προέδρου της ΜΕΡΙΜΝΑΣ Γεωργίας Κοκκίνου:

Μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες για συνεδρίαση του ΔΣ λόγω μη επίτευξης απαρτίας, τα χρονικά περιθώρια εξαντλήθηκαν και δεν κατέστη δυνατό να παρθεί απόφαση για παράταση ληγουσών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και εξωτερικών συνεργατών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ειδικότητες παροχής βασικών υπηρεσιών, τις οποίες έχουν ανάγκη οι εκπαιδευόμενοι.

Ως εκ τούτου, και προκειμένου να μην υπάρχουν παρανομίες εκ μέρους του Μέριμνα κατά την λειτουργία του, κατανοώντας την ευθύνη που έχω ως Πρόεδρος του ΔΣ αναγκάζομαι, από την ανεύθυνη στάση ορισμένων μελών του ΔΣ με πλήρη αντίληψη της δημιουργηθείσας κατάστασης, να προβώ στην απόφαση να διακοπεί η λειτουργία του Κέντρου από 22/7/2020 με συνέπειες επιζήμιες τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ».