ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: Μεταφορά του Αρχείου της πρώην Πολεοδομίας | dete

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: Μεταφορά του Αρχείου της πρώην Πολεοδομίας

Από την Αντιδημαρχία Πολεοδομικού Σχεδιασμού Περιβάλλοντος και Δόμησης ανακοινώνονται τα εξής, σχετικά με την μεταφορά του Αρχείου της τέως Πολεοδομίας, από το κτίριο του Τμήματος Αδειών και Ελέγχου Δόμησης στην οδό Αρέθα, και το Κουκούλι, στο κτίριο δίπλα στο ΚΕΠ, εντός του παλιού λιμανιού:

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά του Αρχείου της τέως Πολεοδομίας, με συντονιστή το Τμήμα Αρχείου & Γεωπληροφορικής της Δ/νσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης και με ίδια μέσα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (εργατοτεχνικό προσωπικό και φορτηγά οχήματα).
Πιο συγκεκρίμενα, ολοκληρώθηκε η μεταφορά όλων των φακέλων των Οικοδομικών Αδειών, του λοιπού αρχείου (αλληλογραφία, πράξεις αναλογισμού, διορθωτικές πράξεις, τροποποιήσεις σχεδίου, άδειες κινητής τηλεφωνίας κλπ) και των υποδομών του (μεταλλικά ράφια, έπιπλα κλπ) τόσο από το κτίριο του Τμήματος Αδειών και Ελέγχου Δόμησης στην οδό Αρέθα, όσο και από το αρχείο που στεγαζόταν στο κτίριο της Δ/σης Μεταφορών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην περιοχή Κουκούλι.
Το Αρχείο πλέον στεγάζεται στο κτίριο που βρίσκεται εντός του Παλαιού Λιμανιού, δίπλα στο κτίριο των ΚΕΠ.
Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αρχείων επιτυγχάνεται: η πιο οργανωμένη λειτουργία του Αρχείου, η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων και η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων του Δήμου (από απαλλαγή ενοικίων/ μισθωμάτων χώρων). Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους (δημότες/ μηχανικούς/ δικηγόρους κλπ) ότι:
• Το Αρχείο για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από 10.00π.μ. έως 13.00μ.μ. (Για λόγους αρχειοθέτησης και τακτοποίησης του λοιπού αρχείου στο ωράριο πλέον αυτού του χρονικού διαστήματος.)
• Σχέδια ή στοιχεία φακέλων θα δίνονται μόνο κατόπιν συμπλήρωσης του ειδικού εντύπου-αιτήσεως στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου (Μαιζώνος & Βότση) και μετά από σχετική όχληση του ενδιαφερόμενου στο Τμήμα Αρχείου & Γεωπληροφορικής.
• Οι αιτούντες θα εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας και αφού έχει περιέλθει η σχετική αίτηση στον αρμόδιο υπάλληλο του αρχείου με γνώμονα βέβαια πάντα την κατά το δυνατό ταχύτερη εξυπηρέτηση των αιτούντων.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, το έντυπο της αίτησης διατίθεται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου:
http://www.e-patras.gr

20160629_133630

20160629_133618