ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ GPO: Πολίτες… υπέρ της πώλησης των αεροδρομίων | dete

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ GPO: Πολίτες… υπέρ της πώλησης των αεροδρομίων

Υπέρ της παραχώρησης των αεροδρομίων των Ιονίων Νήσων σε ιδιώτες δηλώνουν κάτοικοι της περιοχής σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία GPO. Συγκεκριμένα για το ζήτημα της παραχώρησης των αεροδρομίων σε ιδιώτες το 51% του συνόλου εμφανίζεται να συμφωνεί σε μια τέτοια εξέλιξη, έναντι 45,1% που δηλώνει αντίθετο. Πρόκειται προφανώς για ένα ζήτημα που διχάζει την κοινή γνώμη, ενώ και σε αυτή την ερώτηση έχουμε διαφοροποιήσεις μεταξύ των κατοίκων των τεσσάρων νομών. Έτσι, οι κάτοικοι της Ζακύνθου που είδαμε σε προηγούμενη ερώτηση ότι είναι οι πιο ικανοποιημένοι από την υπάρχουσα κατάσταση, εκφράζουν και τη μεγαλύτερη αντίθεση στην επικείμενη παραχώρηση με ποσοστό 58,1%. Στον αντίποδα οι κάτοικοι της Κέρκυρας που είναι οι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη σημερινή λειτουργία του αεροδρομίου στο νησί τους, εμφανίζονται πολύ πιο θετικοί στην παραχώρηση του αεροδρομίου στην ιδιωτική κοινοπραξία με ποσοστό 55,4%. Τα ποσοστά όσων συμφωνούν με την παραχώρηση είναι 54,8% στην Λευκάδα και 51,2% στην Κεφαλονιά.

Προχωρώντας την ανάλυσή μας και συγκρίνοντας τις απαντήσεις των ανθρώπων που δηλώνουν άμεση εμπλοκή με τον τουρισμό έναντι αυτών που δεν σχετίζονται με το τουριστικό προϊόν, μπορούμε να παρατηρήσουμε πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις.
Στην πρώτη ομάδα – αυτών που σχετίζονται με τον τουρισμό – το ποσοστό όσων συμφωνούν με την παραχώρηση των αεροδρομίων βρίσκεται στο 56% έναντι 39,5% που διαφωνεί.

Αντιθέτως, μεταξύ αυτών που δηλώνουν ότι το εισόδημά τους δεν σχετίζεται με τον τουρισμό, το ποσοστό όσων διαφωνούν με την παραχώρηση είναι 49,7% έναντι 46,9% που συμφωνεί.

Μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι ο βαθμός εμπλοκής με το τουριστικό προϊόν είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά τη στάση απέναντι στην παραχώρηση των αεροδρομίων.