Δεν καταθέτει τα ταμειακά του διαθέσιμα ο δήμος Αλεξανδρούπολης | dete

Δεν καταθέτει τα ταμειακά του διαθέσιμα ο δήμος Αλεξανδρούπολης

Τη μη κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων του δήμου Αλεξανδρούπολης, ύψους 4.979.000 ευρώ, στην Τράπεζα της Ελλάδας, όπως ορίζει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση του δημάρχου Βαγγέλη Λαμπάκη.

Η απόφαση του Δ.Σ. έρχεται να επικυρώσει την ειλημμένη απόφαση, από τον Απρίλιο, του δημάρχου Αλεξανδρούπολης να συνταχθεί με την ΚΕΔΕ στη συγκρότηση ενιαίου μετώπου για την κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που υποχρεώνει τους δήμους και τις περιφέρειες να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις οικονομικές ανάγκες της χώρας.

Ο κ. Λαμπάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει απόλυτες εξηγήσεις για τους λόγους που αποφάσισε τη συγκέντρωση των ταμειακών διαθεσίμων, ούτε για τον τρόπο διαχείρισής τους, ενώ δεν παρείχε κάποια δέσμευση για το μέλλον τους.