ΔΕΙΤΕ όλες τις παλιές ονομασίες των χωριών της Αχαϊας | dete

ΔΕΙΤΕ όλες τις παλιές ονομασίες των χωριών της Αχαϊας

Όλα τα ονόματα των χωριών του νομού Αχαΐας με τις παλιές τους ονομασίες

Αγία Μαρίνα - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Αγίας Τριάδος Μονή - Αιγείρας, Αιγιαλείας.
Αγίας Τριάδος Μονή - Βουρών, Αιγιαλείας.
Αγίων Πάντων Μονή - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Αλησούμπασης - Δύμης, Αχαΐας.
Αλποχώρι - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Αναλήψεως Μονή - Πατρών, Αχαΐας.
Αραβονίτσα - Ερρινεής, Αχαΐας.
Άρλα - Δύμης, Αχαΐας.
Αστέρι - Φαρών, Αχαΐας.
Αχαΐα Άνω (Δύμη) - Δύμης, Αχαΐας.
Αχαΐα Κάτω - Δύμης, Αχαΐας.

 

Δείτε τις παλιές ονομασίες των χωριών στο νομό Αχαΐας!

Βάλα - Αργυρών, Αχαΐας
Βαλατσίνα - Παναχαΐας, Αχαΐας.
Βαρδικώστα - Φαρών, Αχαΐας.
Βεδρόνι - Δύμης, Αχαΐας.
Βελβίτσα - Αργυρών, Αχαΐας.
Βελιμάχια - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Βελίτσι - Πατρών, Αχαΐας.
Βερβιζί - Τριταίας, Αχαΐας.
Βοζαΐτη - Πατρών, Αχαΐας.
Βομπιώτου Μονή - Φαρών, Αχαΐας.
Βοστίτσα (Αίγιον) - Αιγίου, Αιγιαλείας.
Βούδενι - Αργυρών, Αχαΐας.
Βουλιώτι - Φαρών, Αχαΐας.
Βούμπα - Φαρών, Αχαΐας.
Βουντούσα - Πατρών, Αχαΐας.
Βραγκάδα - Φαρών, Αχαΐας.
Βυθούλκα - Δύμης, Αχαΐας.
Γαϊδουριάρι - Πατρών, Αχαΐας.
Γάλαρος - Τριταίας, Αχαΐας.
Γαρδενό - Ελίκης, Αιγιαλείας.
Γκρέκα - Μεγανήτης, Αιγιαλείας.
Γληγόρη - Αιγίου, Αιγιαλείας.
Γολέμη - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Γομοστό - Δύμης, Αχαΐας.
Γουζούμιστα - Παναχαΐας, Αχαΐας.
Γρεβενόν - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Δαμακίνη - Ερρινεής, Αχαΐας.
Δημητρόπουλος - Αιγίου, Αιγιαλείας.
Διακοπτόν - Βουρών, Αιγιαλείας.

 

Δείτε τις παλιές ονομασίες των χωριών στο νομό Αχαΐας!

Διακοπτού Καλύβια - Βουρών, Αιγιαλείας.
Δραγανόν - Δύμης, Αχαΐας.
Δρεστενά - Πατρών, Αχαΐας.
Δύμη (Αχαΐα Άνω) - Δύμης, Αχαΐας.
Ελεούσης Μονή - Αργυρών, Αχαΐας.
Ελικίστρα - Πατρών, Αχαΐας.
Ερυμανθία (Προστοβίτσα) - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Ζάστοβα - Πατρών, Αχαΐας.
Ζευγολατείον - Ελίκης, Αιγιαλείας.
Ζήργια - Ερρινεής, Αχαΐας.
Ζουμπάτα - Παναχαΐας, Αχαΐας.
Θεολόγου Μονή - Ερρινεής, Αχαΐας.
Θεριανού - Δύμης, Αχαΐας.
Ίσαρι - Φαρών, Αχαΐας.
Καλάντσι - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Καλούσι - Φαρών, Αχαΐας.
Κάλφα - Τριταίας, Αχαΐας.
Καμενίτσα - Δύμης, Αχαΐας.
Κάνδαλος - Φαρών, Αχαΐας.
Καραβοστάσι - Δύμης, Αχαΐας.
Καραχμέτη - Αιγίου, Αιγιαλείας.
Κασνέσι - Παναχαΐας, Αχαΐας.
Καστρίτσι - Αργυρών, Αχαΐας.
Κούμανι - Φαρών, Αχαΐας.
Κούμαρι - Αιγίου, Αιγιαλείας.
Κούμπαρι - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Κουνινά - Μεγανήτης, Αιγιαλείας.
Κουτροχώρι - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Κρασίτσα - Τριταίας, Αχαΐας.
Κυνηγού - Πατρών, Αχαΐας.
Κυπαρίσσι - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Λαζαριό - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Λαλιακώστα - Παναχαΐας, Αχαΐας.
Λόγκος - Αιγίου, Αιγιαλείας.
Λουμπούστα - Ερρινεής, Αχαΐας.
Λυκίστενα - Φαρών, Αχαΐας.
Λυσσαριά - Φαρών, Αχαΐας.

 

Δείτε τις παλιές ονομασίες των χωριών στο νομό Αχαΐας!

Μαζαράκι - Παναχαΐας, Αχαΐας.
Μαμασά - Βουρών, Αιγιαλείας.
Μαρίτσης Μονή - Τριταίας, Αχαΐας.
Μιντιλόγλου - Πατρών, Αχαΐας.
Μισοχωράκι - Δύμης, Αχαΐας.
Μιχόη - Τριταίας, Αχαΐας.
Μουσταφά Εφέντη - Πατρών, Αχαΐας.
Μπούκουρα - Δύμης, Αχαΐας.
Μπουφούσκια - Ελίκης, Αιγιαλείας.
Μύρα Επάνω - Παναχαΐας, Αχαΐας.
Μύρα Κάτω - Παναχαΐας, Αχαΐας.
Μύραλι - Φαρών, Αχαΐας.
Μυρτέζα - Δύμης, Αχαΐας.
Μυρτίδη - Αιγίου, Αιγιαλείας
Νεοχώρι - Πατρών, Αχαΐας.
Ομβριά - Πατρών, Αχαΐας.
Ομπλού Μονή - Φαρών, Αχαΐας.
Παλαιόπυργος - Πατρών, Αχαΐας.
Παναγίας Μονή - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Πάτραι - Πατρών, Αχαΐας.
Παυλόκαστρον - Πατρών, Αχαΐας.
Περιστέρα - Φαρών, Αχαΐας.
Πέτα - Δύμης, Αχαΐας.
Πιτίτσα - Αργυρών, Αχαΐας.
Πόρταις - Τριταίας, Αχαΐας.
Πουρνάρι - Δύμης, Αχαΐας.
Πράβιδας - Φαρών, Αχαΐας
Πράτι - Τριταίας, Αχαΐας.
Προβοδός - Ερρινεής, Αχαΐας.
Προβοδός - Ερρινεής, Αχαΐας.
Πύργος - Αιγείρας, Αιγιαλείας.
Πύργος - Ελίκης, Αιγιαλείας.

Μαζαράκι - Παναχαΐας, Αχαΐας.
Μαμασά - Βουρών, Αιγιαλείας.
Μαρίτσης Μονή - Τριταίας, Αχαΐας.
Μιντιλόγλου - Πατρών, Αχαΐας.
Μισοχωράκι - Δύμης, Αχαΐας.
Μιχόη - Τριταίας, Αχαΐας.
Μουσταφά Εφέντη - Πατρών, Αχαΐας.
Μπούκουρα - Δύμης, Αχαΐας.
Μπουφούσκια - Ελίκης, Αιγιαλείας.
Μύρα Επάνω - Παναχαΐας, Αχαΐας.Μύρα Κάτω - Παναχαΐας, Αχαΐας.

Μύραλι - Φαρών, Αχαΐας.
Μυρτέζα - Δύμης, Αχαΐας.
Μυρτίδη - Αιγίου, Αιγιαλείας
Νεοχώρι - Πατρών, Αχαΐας.
Ομβριά - Πατρών, Αχαΐας.
Ομπλού Μονή - Φαρών, Αχαΐας.
Παλαιόπυργος - Πατρών, Αχαΐας.
Παναγίας Μονή - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Πάτραι - Πατρών, Αχαΐας.
Παυλόκαστρον - Πατρών, Αχαΐας.
Περιστέρα - Φαρών, Αχαΐας.
Πέτα - Δύμης, Αχαΐας.
Πιτίτσα - Αργυρών, Αχαΐας.
Πόρταις - Τριταίας, Αχαΐας.
Πουρνάρι - Δύμης, Αχαΐας.
Πράβιδας - Φαρών, Αχαΐας
Πράτι - Τριταίας, Αχαΐας.
Προβοδός - Ερρινεής, Αχαΐας.
Προβοδός - Ερρινεής, Αχαΐας.
Πύργος - Αιγείρας, Αιγιαλείας.

Πύργος - Ελίκης, Αιγιαλείας.

 

Δείτε τις παλιές ονομασίες των χωριών στο νομό Αχαΐας!

Ρένεσι - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Ρίολο - Δύμης, Αχαΐας.
Ρουπάκια - Τριταίας, Αχαΐας.
Ρωμανού - Πατρών, Αχαΐας.
Σαλμενίκος - Ερρινεής, Αχαΐας.
Σανταμέρι (Τριταία) - Τριταίας, Αχαΐας.
Σαραβάλι - Πατρών, Αχαΐας.
Σεχενά Επάνω - Πατρών, Αχαΐας.
Σεχενά Κάτω - Πατρών, Αχαΐας.
Σιλή - Αργυρών, Αχαΐας.
Σκούρα - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Τέμενη Άνω - Αιγίου, Αιγιαλείας.
Τέμενη Κάτω - Αιγίου, Αιγιαλείας.
Τόσκεσι - Φαρών, Αχαΐας.
Τουρκοχώρι - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Τσαμπόγα - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Τσουκαλά - Δύμης, Αχαΐας.
Φαραί (Χαλανδρίτσα) - Φαρών, Αχαΐας.
Φλόκα - Τριταίας, Αχαΐας.
Φράγγα - Μεγανήτης, Αιγιαλείας.
Φύστενα - Δύμης, Αχαΐας.
Χαϊκάλι - Δύμης, Αχαΐας.
Χαλανδρίτσα (Φαραί) - Φαρών, Αχαΐας.
Χιόνα - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Χρούτσια - Ερρινεής, Αχαΐας.
Ψαράδες - Πατρών, Αχαΐας.

Τόσκεσι - Φαρών, Αχαΐας.
Τουρκοχώρι - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Τσαμπόγα - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Τσουκαλά - Δύμης, Αχαΐας.
Φαραί (Χαλανδρίτσα) - Φαρών, Αχαΐας.
Φλόκα - Τριταίας, Αχαΐας.
Φράγγα - Μεγανήτης, Αιγιαλείας.
Φύστενα - Δύμης, Αχαΐας.
Χαϊκάλι - Δύμης, Αχαΐας.
Χαλανδρίτσα (Φαραί) - Φαρών, Αχαΐας.
Χιόνα - Ερυμανθίας, Αχαΐας.
Χρούτσια - Ερρινεής, Αχαΐας.
Ψαράδες - Πατρών, Αχαΐας.

 

Δείτε τις παλιές ονομασίες των χωριών στο νομό Αχαΐας!