ΔΕΙΤΕ ΤΟ: Αυτό είναι το σχέδιο του Δήμου για τα σκουπίδια | dete

ΔΕΙΤΕ ΤΟ: Αυτό είναι το σχέδιο του Δήμου για τα σκουπίδια

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε, χθες Δευτέρα το βράδυ, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, η κατ’ αρχήν έγκριση ώστε να  ληφθεί ως βάση συζήτησης η Μελέτη (Σεπτέμβριος 2015) και οι βασικές κατευθύνσεις του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πατρέων.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Χρήστος Κορδάς στην εισήγησή του για το θέμα είπε:

«Στην Πάτρα η λύση του θέματος είναι υπερεπείγουσα, αλλά πρέπει να κινείται σε αντίθεση κατεύθυνση από την προαναφερόμενη πολιτική.

Η Κυβέρνηση οφείλει να χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες δράσεις και έργα υποδομής που θα υλοποιούνται, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας από τον περιφερειακό φορέα διαχείρισης που πρέπει να ενεργοποιηθεί, όσο και σε επίπεδο δήμων.

Προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) που θα κληθεί να εγκρίνει το ΔΣ είναι :

1) Η χρηματοδότηση όλων των απαραίτητων μελετών, υποδομών – εξοπλισμού αποκλειστικά και καθ’ ολοκληρία από Κρατικούς πόρους ή προγράμματα σαν Δημόσια Έργα,

2) Η δυνατότητα πρόσληψης από το Δήμο όλου του νέου απαιτούμενου εργατοτεχνικού - επιστημονικού προσωπικού με μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα,

3) Η συνεργασία του Δήμου Πατρέων με την Περιφέρεια, με όμορους ή και άλλους Δήμους σε κοινές δράσεις και λειτουργίες.

Η μελέτη του ΤΣΔΑ διακατέχεται από την αγωνία να μην επιβαρυνθούν οι δημότες μας με τα μεγάλου ύψους πρόσθετα ανταποδοτικά τέλη, σύμφωνα και με την κατεύθυνση της δημοτικής Αρχής, όπως θα συνέβαινε εάν υλοποιούνταν τα φαραωνικού τύπου «εργοστάσια».- Αντίθετα τα κόστη πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατόν. Σημειωτέον ότι, και μόνο αν ισχύσει από 1/1/2016 η επιβολή «τέλους ταφής», ένα ακόμη χαράτσι που θα τροφοδοτεί τον κυβερνητικό κορβανά, θα επιβαρυνθούμε με 3,5 έως 5 εκ. ευρώ ετησίως, πράγμα που αντιπαλεύουμε με σφοδρότητα.

Η Δημοτική Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά-χωροταξικά δεδομένα και την γενική οικονομική κατάσταση του λαού μας υιοθετεί δράσεις με σκοπό την μέγιστη δυνατή: πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή (ΔσΠ), κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών (γνωστών τώρα και ως βιοαποβλήτων), και ταφή των υπολειμμάτων και ενός μέρους των εναπομενόντων συμμείκτων σε νέο ΧΥΤΑ που θα κατασκευασθεί και θα λειτουργήσει με ευθύνη του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ. Το άλλο μέρος των συμμείκτων, που δεν θα ξεπερνάει το 25% των αποβλήτων του δήμου, μπορεί να διατίθεται, επίσης, σε μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης του ΦΟΔΣΑ.

Με τον τρόπο αυτό ξεπερνάμε και τις κείμενες Διατάξεις Κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιχειρούν να επιβληθούν με την επιβολή μεγάλων προστίμων.

Επίσης σε κάθε περίπτωση θα απαιτήσουμε η λειτουργία των Μονάδων να χρηματοδοτείται από το Κράτος. Χωρίς όμως την λαϊκή στήριξη και κινητοποίηση η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μας είναι περιορισμένη.

Τέλος, οφείλω να τονίσω ότι η υπόψη μελέτη είναι μια επίπονη, συστηματική και ογκώδης επιστημονική εργασία, στην οποία παρατίθενται, για πρώτη φορά συγκεκριμένα, τόσο μεγάλο πλήθος στοιχείων που συντάχθηκε σε περιορισμένο χρόνο από την ομάδα τεχνικών επιστημόνων του Δήμου μας με συντονιστή τον κ. Πέτρο Γανό, με την παρακολούθηση του αντιδημάρχου καθαριότητας.

Αυτό φανερώνει το υψηλό επίπεδο γνώσεων, τις εξαιρετικές δυνατότητες που υπάρχουν στις Υπηρεσίες μας, εφόσον υπάρξει η πολιτική βούληση να κινητοποιηθεί το υπάρχον Δυναμικό. Στοιχεία της μελέτης παρείχαν διαφορετικές Υπηρεσίες μας, με τις οποίες υπήρξε στενή συνεργασία.

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά, καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες μας για τις πολύτιμες παρατηρήσεις και απόψεις τους, με τις οποίες εμπλουτίστηκε η μελέτη του ΠΕΣΔ».