ΠΑΤΡΑ: Ο Δήμος προικίζει….. – ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΑ | dete

ΠΑΤΡΑ: Ο Δήμος προικίζει..... - ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΑ

Από τον Δήμο Πατρέων γίνεται γνωστό το εξής: Προκειμένου η Επιτροπή Πατρών να προβεί στην προίκιση απόρων κοριτσιών που οι γονείς τους είναι γραμμένοι  στα Δημοτολόγια του Δήμου, καλεί τις ενδιαφερόμενες να υποβάλουν έως 24 Δεκεμβρίου 2015 στην Γραμματέα της Επιτροπής, τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση της ενδιαφερόμενης ή των γονέων της, σε  απλό χαρτί, που θα απευθύνεται στην Επιτροπή και θα ζητά να προικοδοτηθεί από το Κληροδότημα « ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΜΕΪΝΤΑΝΗ».
  • Πιστοποιητικό του Δήμου Πατρέων, ότι οι γονείς ( και οι δύο )είναι γραμμένοι στα Δημοτολόγια του Δήμου ( αν έχουν πεθάνει, ότι ήταν γραμμένοι).
  • Πιστοποιητικό από το οποίο θα φαίνεται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια και ότι είναι Χριστιανή ορθόδοξη.
  • Εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ. της τελευταίας τριετίας των γονέων και της ενδιαφερόμενης.
  • Πιστοποιητικό του Δήμου από το οποίο να φαίνεται η χρονολογία γεννήσεως της. Τα κορίτσια που θα ζητήσουν να προικοδοτηθούν, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή να το συμπληρώσουν κατά το χρόνο της προικοδότησης.
  • Πιστοποιητικό ότι είναι άγαμη, μέχρι της χρονολογίας επιλογής της.
  • Βεβαίωση του Δημοτικού Διαμερίσματος που ανήκει, ότι οι γονείς της είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πατρέων.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας της ενδιαφερόμενης.