ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Τι αλλάζει στις Πλατείες της Πάτρας και τους πεζοδρόμους | dete

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Τι αλλάζει στις Πλατείες της Πάτρας και τους πεζοδρόμους

Kατάργηση των τραπεζοκαθισμάτων σε στοές και στενούς πεζοδρόμους έως 6 μέτρων, όπως η Ηφαίστου και η Ραδινού. Επιπρόσθετες δημοπρατήσεις κοινόχρηστων χώρων στα "μπαλκόνια" της Πάτρας στα Ψηλά Αλώνια και την 25η Μαρτίου, αλλαγές στη Ρήγα Φεραίου, όπως επίσης η απομάκρυνση των στεγάστρων που επιβάλλεται στην πλατεία Όλγας είναι οι σημαντικότερες από τις αλλαγές που επέρχονται με την Κανονιστική απόφαση χρήσης πεζόδρομων και πλατειών στο Ιστορικό Κέντρο Πάτρας που έθεσε σε διαβούλευση η Δημοτική Αρχή. ΉΔη συνάντησε τις αντιδράσεις επαγγελματιών, οι οποίοι επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν τεκμηριωμένες αντιπροτάσεις.

Πάντως ο σχεδιασμός του Δήμου Πατρέων, προβλέπει:

Πλατεία Υψηλών Αλωνίων

 

Εφαρμόζεται η γενική αρχή τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην προβολή των επιμέρους καταστημάτων εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:

Λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου, της εκτεταμένης θέας στην πόλη αλλά και επειδή αποτελεί πάγια συνήθεια χρήσης των δημοτών κρίνεται ότι πρέπει να αξιοποιηθεί αναλόγως, το Ν.Δ. τμήμα της πλατείας (μπαλκόνι),  επιφάνειας  848,29τ.μ.του οποίου δημοπρατούνται στα ακραία τμήματά του δύο χώροι επιφάνειας 310,48τ.μ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

-Πρώτον θα δημοπρατηθούν δύο τμήματα Κ1α και Κ1β στο Νότιο άκρο του με επιφάνεια 84τ.μ. περίπου έκαστο.
-Δεύτερον θα δημοπρατηθούν ακόμη δύο τμήματα Κ2α και Κ2β που γειτνιάζουν με το Παναχαϊκό και επιφάνειας περίπου 70τ.μ. έκαστο.

Διευκρινίζεται ότι τα τμήματα που θα δημοπρατηθούν στο νότιο μέρος του μπαλκονιού θα πρέπει να απέχουν 3μ. από το παγκάκι και σε λωρίδα πλάτους 2μ. από το στηθαίο που οριοθετεί τον χώρο στο Ν.Δ. τμήμα της πλατείας.
Δημοπρατείται επί της πλατείας τμήμα Κ3 επιφάνειας 77,08τ.μ. στο νότιο Ν.Δ. άκρο της
Επίσης δημοπρατούνται δύο τμήματα επί της πλατείας:

Το πρώτο τμήμα Κ4 είναι έναντι της οδού Βύρωνος με επιφάνεια 62,75τ.μ.
Το δεύτερο τμήμα Κ5 είναι έναντι της οδού Σισίνης με επιφάνεια 53,31τ.μ.

Πλατεία Εθνικής Αντίστασης ( Πλατεία Όλγας )

 

Για την πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Πλατεία Όλγας) και για τον τρόπο ανάπτυξης των  τραπεζοκαθισμάτων και την εικόνα αυτών, υπάρχει σχετική γνωμοδότηση της Ε.Π.Α.Ε. που έχει επικυρωθεί με την υπ΄ αριθμό  183/1997 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Με τα ανωτέρω ταυτίζεται πλήρως η ομάδα εργασίας, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη αποκατάστασης της εσωτερικής δεντροστοιχίας της πλατείας και την ταυτόχρονη απομάκρυνση των παράνομων κατασκευών (στεγάστρων), για λόγους μνήμης, αισθητικής της πόλης, περιβαλλοντικούς (μείωση ρύπων – ανάπτυξη πρασίνου)  και την δημιουργία συνείδησης όσον αφορά τον φυσικό και αστικό εξοπλισμό της πόλης, ως προϋπόθεση για την βελτίωση της αισθητικής της πόλης ενόψει της προγραμματισμένης  συνολικής παρέμβασης αναβάθμισης των κοινοχρήστων χώρων του Ιστορικού Κέντρου

  Πλατεία Αγ. Γεωργίου (25ης Μαρτίου)

 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  μόνο στις προβολές των καταστημάτων και σε λωρίδες πλάτους 4μ.Επίσης δημοπρατείται τμήμα Κ1 επιφάνειας 92.00 μ2  επί της οδού 25ης Μαρτίου λόγω της θέας που έχει (μπαλκόνι Πάτρας).

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ
Γεροκωστοπούλου
Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε επαφή με τα καταστήματα και από τις δύο πλευρές της οδού, έως τα σημεία που ορίζονται από τα πρώτα εσωτερικά μαρμάρινα στοιχεία της κατά μήκος διαμόρφωσης του πεζόδρομου, χρώματος μαύρου, ένθεν και ένθεν της οδού (από την οδό Ρήγα Φεραίου έως και την οδό  Καραϊσκάκη). Από την οδό Καραϊσκάκη έως και την οδό Ηφαίστου επιτρέπεται η ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων  σε επαφή με το κατάστημα  και σε τέτοιο πλάτος ώστε να εξασφαλίζεται   ελεύθερη λωρίδα  διέλευσης πεζών  1,5 μ. σε επαφή με  το κεντρικό υπερυψωμένο διάδρομο διέλευσης πεζών.
Μετά την οδό Ηφαίστου επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σε επαφή με τα εκεί καταστήματα.

Τριών Ναυάρχων

Τα τραπεζοκαθίσματα τοποθετούνται στην προβολή των καταστημάτων, σε λωρίδα πλάτους 4μ., σε επαφή με τα καταστήματα.
Παραμένει ελεύθερη λωρίδα διόδου πλάτους  τουλάχιστον 4μ., ένθεν και ένθεν του ρείθρου του πεζοδρομίου της νησίδας, λόγω της σχεδιαζόμενης το επόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του ποδηλατοδρόμου που θα διαμορφωθεί παράπλευρα της εκεί υπάρχουσας νησίδας πρασίνου.
Δεν τοποθετούνται τραπεζοκαθίσματα στις καθέτους οδούς και στους ενδιάμεσους χώρους που αναπτύσσονται κατά μήκος της υπάρχουσας κεντρικής νησίδας πρασίνου.

Αγίου Νικολάου

Αποτελεί ζωντανή μνήμη της ιστορίας της πόλης, με σημαντικά κτίρια διατηρητέα, με αξιόλογα Αρχιτεκτονικά στοιχεία και ενδιαφέρουσα τυπολογία και έχει υποστεί σημαντική υποβάθμιση. Είναι επιβεβλημένο όπως :

Όλες οι στοές και το ανάπτυγμα τους, το μεταξύ των υποστυλωμάτων επί της οδού παραμένουν ελεύθερα, χωρίς εμπόδια (πχ. έκθεση προϊόντων, αποθήκευση καθισμάτων , τραπεζιών κλπ ) .
Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από την εξωτερική πλευρά των  υποστυλωμάτων των στοών έως την κατασκευασμένη Αρχιτεκτονική λεπτομέρεια της Διαμόρφωσης του πεζοδρόμου, την εκατέρωθεν και κατά μήκος αυτού, ερυθρά λωρίδα μαρμαροεπένδυσης, όπως στο συνημμένο σχέδιο.

Ρήγα Φεραίου – Παντανάσσης 

Είναι σε ισχύ, κανονισμός λειτουργίας αυτών, με τα δεδομένα του οποίου συμφωνεί η ομάδα εργασίας. Συμπληρωματικά για τη ρήγα Φεραίου και προς επίλυση λειτουργικών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν με την λειτουργία του πεζοδρόμου στην νέα του χρήση, παραχωρείται χώρος 2.00μ. εντός των στοών, λειτουργικών ή μη και σε επαφή με τα καταστήματα για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ενώ το υπόλοιπο της στοάς και του πεζοδρομίου παραμένουν ελεύθερα, για την διασφάλιση ελεύθερης διέλευσης των πεζών.

Γενικές κατευθύνσεις

Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση κατάληψη και χρήση κοινοχρήστων χώρων από κανένα (οργανισμό, σύλλογο, ιδιώτη και κλπ.) για οποιαδήποτε χρήση χωρίς προηγούμενη άδεια από τον Δήμο.

Ο καθορισμός του εμβαδού και η οριοθέτηση του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου για την κατάληψη από την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, βασίζεται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 499/96 όπου αναφέρεται ότι επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε περιορισμένα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων.

Ο υπολογισμός του εμβαδού σε γωνιακά καταστήματα ή καταστήματα με περισσότερες πλευρές  προς τον κοινόχρηστο χώρο, γίνεται χωριστά για κάθε όψη και ο διατιθέμενος προς κατάληψη χώρος που αναλογεί στην κάθε αντίστοιχη όψη ξεχωριστά και όχι συγκεντρωτικά.

Ο παραχωρούμενος χώρος προς κατάληψη από τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσεται πάντα σε επαφή με την οικοδομική γραμμή (ΟΓ) του καταστήματος, ή στη περίπτωση που υπάρχει πρασιά, σε επαφή με τη ρυμοτομική γραμμή (ΡΓ) του καταστήματος.

Η επιφάνεια του παραχωρούμενου χώρου θα είναι ενιαία, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων που αναφέρονται εκτενέστερα παρακάτω στην κάθε περίπτωση.

. Απαγορεύεται η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων σε δύο ζώνες ( δηλαδή μια ζώνη που θα εφάπτεται με το κατάστημα και μια άλλη ζώνη απέναντι, αφήνοντας στην μέση διάδρομο για τους πεζούς).

Δεν επιτρέπεται η χρήση του αστικού εξοπλισμού προς όφελος των καταστηματαρχών και δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση, που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος.

Ιδιαίτερα σε χώρους στάσης, που υπάρχουν πεζούλια, καθιστικά, παγκάκια κλπ. , η απόσταση μπροστά από το καθιστικό πρέπει να είναι 2,20μ ( 0,70μ χώρος για τα πόδια του καθήμενου συν 1,50 μ για την ζώνη ελεύθερης διάβασης πεζού).

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζεται η ανάδειξη και προβολή των μνημείων του Δήμου.

  Πεζοδρόμια

 Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην άκρη του πεζοδρομίου στην πλευρά προς τον δρόμο (δηλαδή κατά μήκος του κρασπέδου).

Στα πεζοδρόμια τα όρια του παραχωρούμενου χώρου θα απέχουν 1,50μ από οποιοδήποτε εμπόδιο, ή στοιχείο αστικού ή οδικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να δημιουργείται η ζώνη ελεύθερης διάβασης πεζού ή για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), πλάτους 1.50μ (και ελεύθερου ύψους 2,20μ), όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

Στα υφιστάμενα πεζοδρόμια με μικρότερο πλάτος του 1,50μ η ζώνη διέλευσης πεζών καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου και δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή διατήρηση οποιουδήποτε εμποδίου.

Οι προεξοχές  στις γωνίες των κτιρίων δεν προσμετρούνται στο πλάτος του πεζοδρομίου επειδή  κατασκευάστηκαν με σκοπό την διευκόλυνση των πεζών, που διασχίζουν το δρόμο και την αποτροπή στάσης- στάθμευσης οχημάτων στις γωνίες.  (βλ. παράρτημα  αντίστοιχο  σκαρίφημα 1, σελ. 32)

Όπου υπάρχει αστικός εξοπλισμός, παρτέρια, στάσεις λεωφορείων, ποδηλατόδρομος  κλπ, το πλάτος του πεζοδρομίου υπολογίζεται ως η απόσταση μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής ΡΓ ( ή της οικοδομικής γραμμής ΟΓ αν αυτή συμπίπτει με την ρυμοτομική ) του καταστήματος και της νοητής γραμμής των ανωτέρω.

 Πεζόδρομοι

Σε πεζόδρομους πλάτους έως 6μ. δεν χορηγούνται χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων

Στους πεζοδρόμους πλάτους άνω των 6μ., ο συνολικός παραχωρούμενος χώρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50% του πλάτους τους, έτσι ώστε το υπόλοιπο 50% τουλάχιστον, να είναι ελεύθερο για την για την απρόσκοπτη και συνεχή διέλευση των πεζών.

Στα καταστήματα που υπάρχουν στους πεζοδρόμους, η άδεια θα δίδεται αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου σημείου του πεζοδρόμου, δηλαδή η εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, η ομαλή διέλευση των πεζών, η κίνηση των επιτρεπομένων  οχημάτων, ο αστικός εξοπλισμός, η γενική αίσθηση του χώρου.

. Η χορήγηση άδειας θα εξετάζεται χωριστά για κάθε κατάστημα από τις υπηρεσίες του Δήμου.

 Πλατείες

Αν παρεμβάλλεται δρόμος μεταξύ της πλατείας και του πεζοδρομίου μπροστά από το κατάστημα στην πρόσοψη του, τότε του παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος απέναντι, στη πλατεία, που θα τηρεί όλες τις προϋποθέσεις αυτού του κανονισμού.

Απαγορεύεται η χορήγηση αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα που δεν έχει πρόσοψη σε πλατεία. Η χρήση θα διατίθεται στους επιχειρούντες στα περί αυτήν καταστήματα, εφόσον αυτά προβάλλονται στην πλατεία, ως πλατεία νοούμενης της επιφάνειας που λόγω θέσεως και τρόπου κατασκευής της είναι προορισμένη για κυκλοφορία και παραμονή του κοινού για ανάπαυλα - αναψυχής.

  Στοές

Στις λειτουργικές στοές απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εξοπλισμού εντός των στοών και μεταξύ των υποστυλωμάτων, οι οποίες πρέπει να παραμένουν ελεύθερες για την κίνηση των πεζών, εκτός από τον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου όπου υπάρχει ειδική αναφορά παρακάτω.

Σε αδιέξοδες στοές επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στις προβολές των καταστημάτων σε επαφή με το κατάστημα και σε πλάτος 2μ.

Παρακείμενες / Όμορες ιδιοκτησίες

Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων γίνεται πάντα εντός της προβολής των ορίων του καταστήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος κανονισμού.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μπροστά από την είσοδο πολυκατοικίας ή μονοκατοικίας.