Δήμος Πατρέων: Προσοχή στο Φράγμα Αστερίου λόγω ενεργειών εκκένωσής του | dete

Δήμος Πατρέων: Προσοχή στο Φράγμα Αστερίου λόγω ενεργειών εκκένωσής του

Λόγω ενεργειών εκκένωσης του Φράγματος Αστερίου οι κάτοικοι παρόχθιων περιοχών του ποταμού Πείρου και αυτοί που εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της κοίτης του από σήμερα 13, μέχρι 30 Δεκεμβρίου θα πρέπει να αποφεύγουν να κινούνται, να παραμένουν και να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στις όχθες του ποταμού  λόγω αυξημένου κινδύνου πνιγμού εξαιτίας παροχέτευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού εντός της κοίτης του Ποταμού.