Δήμος Πατρέων: Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής | dete

Δήμος Πατρέων: Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», θα πραγματοποιηθεί την 24η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11 το πρωί, με τα παρακάτω  θέματα:

 

 

 • Άσκηση ή μη αναιρέσεως κατά της υπ' αριθ. 38/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος  – Νομικός Σύμβουλος. 

 

 

 

 • Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας περιοχών Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος– Αρμ. Δ/ντής). 

 

 

 

 • Έγκριση της αριθ. 30/11-3-2020 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων που αφορά στον οικονομικό απολογισμό  του έργου «Δράση εξοπλισμού των δημοτικών σχολείων ενταγμένων στο σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας, έτους 2019» (εισηγήτρια: Σοφία Ασπρούλια – Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

 

 

 

 • Έγκριση της αριθ. 31/11-3-2020 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων που αφορά στον οικονομικό απολογισμό  της έτους 2019» (εισηγήτρια: Σοφία Ασπρούλια – Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

 

 

 

 • Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου» (εισηγητής: Χ.Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλέξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια). 

 

 

 

 • Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Κατασκευή Βορειοδυτικού τεχνητού αναχώματος στο ΧΥΤΑ Ξερόλακας Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).

 

 

 

 • Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επισκευή φθαρμένων Ασφαλτικών οδοστρωμάτων (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).

 

 

 

 • Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Κεντρικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).

 

 

 

 • Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)

 

 

 

 • Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «Παροχή υπηρεσίας για την Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)

 

 

 

 • Συγκρότηση  επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος,, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 

 

 

 • Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB Berlin 2020 στο πλαίσιο του Έργου SPARC (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος,, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

 

 

 

 • Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ταχυδρομικά τέλη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)

 

 

 

 • Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν ταχυδρομικά τέλη και ορισμός υπολόγου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)

 

 

 

 •  Διαγραφή οφειλής (Χατζηγιαννάκη Βασιλική) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου   – Αρμόδια Διευθύντρια). 

 

 

 

 •  Διαγραφή οφειλής (Χάλαρη Αικατερίνη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου   – Αρμόδια Διευθύντρια).

 

 

 

 •  Διαγραφή οφειλής (Σακελλαράκη Διονυσία, Σακελλαράκη Ελεφάντω, Σακελλαράκη Δήμητρα)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου   – Αρμόδια Διευθύντρια).

 

 

ΦΕΚ 55/11-3-2020 – ΑΡΘΡΟ 10

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.