Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού | dete

Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενημερώνει τους πολίτες για τα επιπρόσθετα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού.

 

 • Η εξυπηρέτηση των δημοτών από τις υπηρεσίες του δήμου θα γίνεται μόνο εξ αποστάσεως ή κατόπιν ραντεβού.

 

Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

 

 

Η εξυπηρέτηση του κοινού από τις υπηρεσίες του Δήμου θα γίνεται, όπου είναι δυνατόν, με τη χρήση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου για την υποβολή αιτήσεων και την παραλαβή εγγράφων ή πιστοποιητικών. 

 

 

Χρήσιμες διευκρινίσεις

 

 

 • Οι δηλώσεις των πολιτών για τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων για τα ακίνητα που κατά το παρελθόν δεν είχαν υποβληθεί επαρκώς, θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω internet στην ειδική πλατφόρμα ( https://tetragonika.govapp.gr/ ).

 

 

Σημειώνεται δε ότι η προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης έχει  παραταθεί έως και τις 30 Ιουνίου 2020

 

 

 • Για την καθαριότητα  οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 6909701583  και την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] 

 

 

 • Οι πληρωμές οφειλών που αφορούν στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου θα πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά, αφού προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 26933-60138 (Κωνσταντινόπουλος Ανδρέας) και  στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] 

 

 

 • Για πιστοποιητικά και βεβαιώσεις δημοτολογίου - Ληξιαρχείου, οι πολίτες θα μπορούν να  επικοινωνούν με το ΚΕΠ κάτω Αχαΐας στο τηλέφωνο 26930-22630  και το email: [email protected] 

 

 

 

 • Για το Πρωτόκολλο οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 26930-25581 και την ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected] 

 

 • Για θέματα που άπτονται της Τεχνικής Υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Δήμο στα παρακάτω τηλέφωνα 26930- 24892 και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected]

 

 • Η διαδικασία των αιτήσεων για ΚΕΑ, επίδομα στέγασης, προνοιακό επίδομα, ανασφάλιστων υπερήλικων, δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, επιδόματος γέννησης και λοιπών  θα γίνεται μονο ηλεκτρονικά και αυστηρά μεταξύ 09:00 π.μ – 12.00 π.μ. Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου στα τηλέφωνα 26930-24771 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected]  

 

 • Για τα έσοδα οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 26930-60104 και την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

 

 • Για το τμήμα αγροτικής ανάπτυξης οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν στα τηλέφωνα  6981208799 και την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

 • Για το τμήμα ηλεκτροφωτισμού  οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν στα τηλέφωνα  6974695121 και την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

 • Για το τμήμα οργάνωσης και πληροφορικής   οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν στα τηλέφωνα  26930-25581, και την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

 

Για κάθε άλλη υπηρεσία ή συναλλαγή με τον Δήμο ή τα ΚΕΠ οι πολίτες θα πρέπει προηγουμένως να επικοινωνούν τηλεφωνικά, προκειμένου είτε να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά, και όπου δεν είναι εφικτό και επείγει να λαμβάνουν συγκεκριμένο ραντεβού.

 

Επιπλέον οι πολίτες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έχουν την δυνατότητα να κάνουν και χρήση τις εφαρμογής Sense city για την άμεση εξυπηρέτηση τους.

Αυστηρή τήρηση μέτρων προστασίας

 

Σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επίσκεψη των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου μας, παρακαλούνται να περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες επαφές και να τηρούν τους ατομικούς κανόνες υγιεινής για την αποτροπή διασποράς της νόσου (αποφυγή κοντινής επαφής, αποφυγή κοινής χρήσης των στυλό και των προσωπικών αντικειμένων, αποφυγή συνωστισμού σε αίθουσες και χώρους αναμονής, καθαρισμός χεριών, αποφυγή χειραψιών κλπ.).

Τα παραπάνω έκτακτα μέτρα ελήφθησαν στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας της δημόσιας υγείας, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορονοϊού.