Γυμναστής με όνομα – θρύλο για την Πάτρα

Μία φυσιογνωμία από τα παλιά, που έχει χαραχθεί στις μνήμες πολλών μαθητών της Πάτρας. Ο αείμνηστος Χαράλαμπος Τριανταφυλλόπουλος ή Ζντουπ. Ο γυμναστής το όνομα του οποίου ήταν θρύλος στην σχολική κοινότητα της Πάτρας και όχι μόνο! Πολλοί καθηγητές στα σχολεία της πόλης, ο «Ζντουπ» όμως ήταν ένας και μοναδικός! Και ως τέτοιος έμεινε στη μνήμη μας. Για την αυστηρότητά του αλλά και το πάθος του να «σε κάνει άνθρωπο». Πρώτα άνθρωπο και μετά αθλητικό τύπο!