Γονάτισαν από την κρίση οι Ελληνες- Πανευρωπαϊκό ρεκόρ απογοήτευσης | dete

Γονάτισαν από την κρίση οι Ελληνες- Πανευρωπαϊκό ρεκόρ απογοήτευσης

Τις βαθιές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη ζωή των Ελλήνων αποτυπώνει έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία εννέα στους δέκα έχουν πληγεί από τα μέτρα λιτότητας ενώ μόλις ένα νοικοκυριό δηλώνει ικανοποιημένο από την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση.

Ενδεικτικό της κατάστασης την οποία βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά είναι το γεγονός ότι το αίσθημα ικανοποίησης στην Ελλάδα είναι το χαμηλότερο σε σύγκριση με αυτό όλων των χωρών που μετείχαν σ΄αυτήν. Το ποσοστό αυτών των νοικοκυριών στην Ελλάδα είναι μόλις 24% και συγκρίνεται με αυτό της Γεωργίας, όπως προκύπτει από την πανευρωπαϊκή έρευνα της EBRD.

Την ίδια ώρα διαπιστώνεται επιδείνωση του δείκτη ανισότητας στην Ελλάδα την περίοδο 2011 - 2016, στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στελέχη της EBRD που παρουσίασαν σήμερα την Έκθεση για τη Μετάβαση 2016-17.

Η διαπίστωση αυτή εναρμονίζεται με τα ευρήματα σχετικής έρευνας που περιλαμβάνονται στην Έκθεση "Η ζωή στη Μετάβαση" (Life in Transition).

  • Σύμφωνα με αυτά μόνο το 1% των νοικοκυριών στην Ελλάδα εκτιμά ότι η κατάσταση είναι καλύτερη σήμερα σε σύγκριση με τέσσερα χρόνια πριν. Το αντίστοιχο ποσοστό των νοικοκυριών στη Γερμανία αγγίζει το 33%.
  • Μόνο το 6% των νοικοκυριών στην Ελλάδα εκτιμά ότι η πολιτική κατάσταση είναι καλύτερη σήμερα σε σχέση με αυτή που ήταν προ 4ετίας, έναντι 17% στη Γερμανία και 9% στην Ιταλία.
  • Το 12% των νοικοκυριών στη χώρα μας εκτιμά ωστόσο ότι η διαφθορά έχει μειωθεί σήμερα σε σχέση με τέσσερα χρόνια πριν, ενώ στην Ιταλία μόνο το 10% των νοικοκυριών συμμερίζεται την άποψη αυτή ενώ στην Γερμανία το ποσοστό των νοικοκυριών φθάνει το 16%.
  • Μόνο το 10% των νοικοκυριών στην Ελλάδα δηλώνει ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση έναντι 55% στη Γερμανία και 33% στην Ιταλία !.

 

Η Έκθεση διαπιστώνει ότι το 92% των νοικοκυριών που μετείχαν στη σχετική έρευνα δηλώσαν ότι έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση την περίοδο 2010 - 2016.

Μόνο το 2% των νοικοκυριών του δείγματος εκτιμά ότι έχουν βελτιωθεί οι όροι διαβίωσης τους στην διάρκεια της τελευταίας τετραετίας. Γενικά η έρευνα διαπιστώνει ότι το λεγόμενο αίσθημα ικανοποίησης των νοικοκυριών στην Ελλάδα είναι το χαμηλότερο σε σύγκριση με αυτό όλων των χωρών που μετείχαν σ΄αυτήν. Το ποσοστό αυτών των νοικοκυριών στην Ελλάδα είναι μόλις 24% και συγκρίνεται με αυτό της Γεωργίας. Πολύ περιορισμένη είναι και η αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στη χώρα μας το μέλλον των επόμενων γενεών. Μόνο το 24% εκτιμά ότι οι επόμενες γενιές θα κατορθώσουν να ζήσουν σε καλύτερες συνθήκες.

Παρά ταύτα η Έκθεση διαπιστώνει ότι το ποσοστό των ελλήνων που υποστηρίζουν τις δημοκρατικές αρχές και αυτές της οικονομίας της αγοράς είναι από τα υψηλότερα και αγγίζουν το 79% και 53% αντιστοίχως. Για παράδειγμα στη Γερμανία τις αρχές της δημοκρατίας τις υποστηρίζει το 93% των νοικοκυριών και το 85% υποστηρίζει την οικονομία της αγοράς. Το ποσοστό εκείνων που θα υποστήριζαν ένα απολυταρχικό καθεστώς είναι μόλις 26% ενώ μόνο το 12% διάκειται θετικά στην ιδέα μίας κεντρικά ελεγχόμενης οικονομίας. (σοβιετικού τύπου).

Πάντως η Έκθεση Μετάβασης της EBRD διαπιστώνει ότι δεν έχουν ωφεληθεί όλα κράτη (που εξετάζει η EBRD) από την παγκοσμιοποίηση. Μάλιστα σύμφωνα με στοιχεία της EBRD το 15% του πληθυσμού των χωρών αυτών βρίσκονται σήμερα σε χειρότερη θέση απ΄αυτή που ήταν το 1989!. Για τις πρώην κομμουνιστικές χώρες το ποσοστό αυτό φθάνει το 23%. Επιπλέον διαπιστώνεται ότι οι ανισότητες έχουν διευρυνθεί καθώς το εισόδημα του 21% του πληθυσμού (περίπου ένας στους 5 ) έχει αυξηθεί πολύ λιγότερο σε σχέση με την μέση αύξηση που παρουσίασε το εισόδημα των επτά πλουσιότερων κρατών (G-7). Ταυτόχρονα η EBRD διαπιστώνει ότι ο πλούτος συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο σε χέρια ολοένα λιγότερων ατόμων. Στις υπό εξέταση χώρες της EBRD οι δισεκατομμυριούχοι με συνολικό πλούτο άνω των 400 δισ. δολαρίων κατέχουν το 7% του συνολικού πλούτου.