Γιάννης Καρβέλης-Τομεάρχης Εργασίας ΝΟΔΕ Αχαΐας: "Αναγκαία η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας"

O Τομεάρχης Εργασίας της ΝΟΔΕ Αχαΐας Γιάννης Καρβέλης δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, για τους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 2011 και έπειτα, η πραγματικότητα είναι αρκετά δύσκολη, με το 36% των αποφοίτων να είναι άνεργοι. Παράλληλα, σε σχέση με τους αποφοίτους παλαιότερων ετών, παρουσιάζεται αυξημένο το ποσοστό προσωρινής ή μερικής απασχόλησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο μέσος όρος της ΕΕ των 28 πλησιάζει το 80%, ενώ ο ελληνικός μέσος όρος κινείται στο επίπεδο του 65% (στοιχεία 2016).

Αναφορικά με την κατεύθυνση που έχουν οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι εργάζονται σε κλάδους των υπηρεσιών. Ο κλάδος της «Εκπαίδευσης» απορροφά το μεγαλύτερο αριθμό (20,7% το 2016, έναντι 22,6% το 2008) και ιδιαίτερα μεταξύ των αποφοίτων των πανεπιστημίων όπου απασχολείται το ένα τέταρτο περίπου του συνόλου. Δεύτερη έρχεται η κατηγορία της Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας, που οι απασχολούμενοι στον κλάδο αυτό το 2016 αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 13,4% του συνόλου των απασχολούμενων με τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ποσοστά αυτά διαφέρουν από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος καταγράφει ποσοστό 16% στην Εκπαίδευση και 9% στη Δημόσια Διοίκηση-Άμυνα.

Το συμπέρασμα λοιπόν που προκύπτει είναι η βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας επένδυσης στην ανώτατη εκπαίδευση, με εξορθολογισμό του συνολικού μεγέθους και της περιφερειακής διάρθρωσης του συστήματος. Παρεμπιπτόντως χρειάζεται βελτίωση της σύνδεσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα, με «αλλαγή έμφασης και προσανατολισμού των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ, σε συνεργασία με εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις». Για να  λειτουργήσουν όμως αυτές οι προϋποθέσεις, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί και το κατάλληλο επενδυτικό κλίμα. Τα διαθέσιμα όμως στοιχεία δεν προδικάζουν κάτι τέτοιο».