Γεροβασίλη: Μείζον εθνικό ζήτημα η αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας | dete

Γεροβασίλη: Μείζον εθνικό ζήτημα η αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας

«Απαρχαιωμένο χαρακτήρισε η γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, το ισχύον σύστημα Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια της ομιλίας στη Βουλή που συζητείται το νομοσχέδιο το οποίο αφορά την αναδιάρθρωσή του.

«Η αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας αποτελεί μείζον εθνικό ζήτημα» είπε και πρόσθεσε: «Διεθνώς διαπιστώνεται αύξηση του πλήθους, της έντασης και της έκτασης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Η χώρα μας έχει δυστυχώς βιώσει τις τραγικές συνέπειες. Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο, ευέλικτο, ολιστικό και αποτελεσματικό Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων με κάθετη οργάνωση. Προτεραιότητα  πρέπει να είναι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας, του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Εστιάζοντας στο ισχύον Σύστημα Πολιτικής Προστασίας η Όλγα Γεροβασίλη εξήγησε πως «στηρίζεται στους νόμους 2344/1995 και 3013/2002 και τις διατάξεις του Γενικού Σχεδίου ''ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ''». «Είναι ένα καθεστώς με πάρα πολλές αδυναμίες, παθογένειες και αγκυλώσεις, το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες ανάγκες και πολύ περισσότερο στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης» συμπλήρωσε.

«Για την αναμόρφωση της Πολιτικής Προστασίας είναι αναγκαία η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να συγκλίνουν οι επιτελικές, επιχειρησιακές, και υποστηρικτικές δομές πολιτικής προστασίας. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να διαπνέεται από καταστατικές αρχές και να αφορά σε όλο το φάσμα του κύκλου διαχείρισης κινδύνων και απειλών: από τη φάση 1. της Πρόληψης, 2. της Ετοιμότητας, 3. της Αντιμετώπισης και 4. της (βραχείας) Αποκατάστασης.

Πρέπει να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) και για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Πρέπει να ξεκαθαριστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και ανάληψης δράσεων σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο. Είναι αναγκαιότητα να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία» διαμήνυσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

«Τί από όλα αυτά όμως επιτυγχάνει το σημερινό σας νομοσχέδιο; Επιλύει τη γραφειοκρατία; Επιτυγχάνει το συντονισμό και την οργάνωση των συναρμόδιων φορέων; Ξεκαθαρίζει τις αρμοδιότητες;» διερωτήθηκε απαντώντας από μόνης της όχι στα ερωτήματα τα οποία υπέβαλε. «Ξεκαθαρίζεται ποιος αποφασίζει για την κλιμάκωση του επιπέδου ετοιμότητας για τη διαχείριση κρίσεων; Ούτε καν αναφέρεται. Προβλέπεται η διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα κατά τη διαχείριση έκτακτων συμβάντων ή πριν την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης; Όχι» είπε και συμπλήρωσε: