Γενναίο «κούρεμα» στα κόκκινα δάνεια – Η διαδικασία με παραδείγματα | dete

Γενναίο «κούρεμα» στα κόκκινα δάνεια – Η διαδικασία με παραδείγματα

Πρόταση «βόμβα» για την διαχείριση των «κόκκινων» δανείων έχει κατατεθεί από Ευρωπαίους αξιωματούχους, προκειμένου να δοθεί μία σημαντική ανάσα στους δανειολήπτες, αλλά και στις τράπεζες. Το σχέδιο προβλέπει γενναίο κούρεμα του δανείου υπό την προϋπόθεση ότι θα το εξυπηρετεί το εναπομείναν ποσό μέχρι την αποπληρωμή του.

Το αποκαλούμενο ιρλανδικό μοντέλο – εφαρμόστηκε με επιτυχία στην Ιρλανδία – προβλέπει το σπάσιμο του δανείου σε δύο κομμάτια. Το καλό και το κακό. Το καλό θα συνδέεται με το ύψος των εγγυήσεων που έχει δώσει ο δανειολήπτης σε συνθήκες όμως αγοράς και αυτό θα ρυθμίζεται και θα εξυπηρετείται μέχρι την αποπληρωμή του. Το υπόλοιπο ποσό θα «παρκάρεται» και εφόσον ο δανειολήπτης εξυπηρετεί κανονικά το καλό κομμάτι του δανείου μέχρι τέλους, τότε αυτό θα διαγράφεται. Στην αντίθετη περίπτωση θα γίνεται απαιτητό στο σύνολό του.

Ας δούμε ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό.

Ας υποθέσουμε έχει κάποιος κόκκινο δάνειο ύψους 500.000 ευρώ και έχει εξασφαλίσεις που σήμερα ανέρχονται σε όρους αγοράς (τόση είναι η σημερινή τους αξία) στις 200.000 ευρώ. Τότε η τράπεζα «παρκάρει» τις 300.000 ευρώ σε ένα κακό δάνειο και τις υπόλοιπες 200.000 ευρώ, τις ρυθμίζει με τον πελάτης της. Εφόσον ο δανειολήπτης πληρώσει κανονικά της δόσεις των 200.000 ευρώ μέχρι την αποπληρωμή, τότε οι 300.000 ευρώ διαγράφονται. Στην αντίθετη περίπτωση το υπόλοιπο του καλού δανείου και το σύνολο του κακού (οι 300.000 ευρώ δηλαδή) καθίστανται όλες απαιτητές με ότι αυτό σημαίνει για τον δανειολήπτη.

Η λύση αυτή δίνει κάποια λύση, αν και όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, πολλές τράπεζες σε πολλά κόκκινα δάνεια εφαρμόζουν αυτή την πρακτική.