Γαλακτοβιομηχανίες: Θα επιφέρουν αποτελέσματα οι νέες επενδύσεις;

Επιθετική στρατηγική στα χρόνια της κρίσης και επενδύσεις έχουν ξεκινήσει μικρές γαλακτοβιομηχανίες καταφέρνοντας να κερδίσουν τους καταναλωτές όχι τόσο μέσω χαμηλών τιμών και προσφορών, αλλά διαθέτοντας προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι νέες επενδύσεις θα συμβάλουν καθοριστικά στην υποστήριξη της αναπτυξιακής πορείας της επιχείρησης, σε συνέχεια της ανοδικής πορείας του 2016, που ολοκληρώθηκε με ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων της.