Βράβευση αριστούχων μαθητών πανελλαδικών 2015 από τη Eurobank | dete

Βράβευση αριστούχων μαθητών πανελλαδικών 2015 από τη Eurobank

Για ακόμη μια χρονιά ο Τραπεζικός Όμιλος Eurobank Ergasias Α.Ε, στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης στον τομέα της Παιδείας, θα βραβεύσει με χρηματικό έπαθλο 800 ευρώ τον μαθητή κάθε Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου της χώρας, ο οποίος φοίτησε κατά το τρέχον σχολικό έτος στην τελευταία τάξη και πληροί μια σειρά προϋποθέσεων, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που παρουσιάζει η ΔΔΕ Φλώρινας.

Σημειώνουμε ότι ο Τραπεζικός Όμιλος Eurobank Ergasias Α.Ε, καθιέρωσε από το 2003 σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα χορηγιών με τίτλο «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία»

Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

1η προϋπόθεση: Αποφοίτησε με άριστα στο απολυτήριο, δηλαδή έχει βαθμό απολυτηρίου 18,1 και άνω (άρ. 5 του Π.Δ. 60/2006, Α΄ 65).

2η προϋπόθεση: Συγκέντρωσε το μεγαλύτερο Γενικό Βαθμό πρόσβασης στις Πανελλήνιες Εξετάσεις στο σχολείο του, ο οποίος όμως θα πρέπει είναι από 18 και άνω.

Διευκρινίζεται ότι μόνο οι μαθητές της Ομάδας Β’ των Επαγγελματικών Λυκείων έχουν Γενικό Βαθμό Πρόσβασης.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, καθώς και των Ξένων Λυκείων τα οποία λειτουργούν με ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να αποστείλουν αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία σε πεζοκεφαλαία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο σωστός τονισμός των ονομάτων.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας στο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης, που προκύπτει από τη βεβαίωση πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα αποστέλλονται τα στοιχεία όλων των ισοβαθμησάντων μαθητών, οι οποίοι και θα βραβεύονται.

Να σημειωθεί πως, όταν δεν υπάρχουν αριστούχοι, πρέπει και πάλι να συμπληρώνονται τα στοιχεία των σχολείων και τα αντίστοιχα πεδία στους πίνακες με τη διατύπωση «δεν υπάρχει αριστούχος».