ΑΧΑΙΑ: Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης-Προθεσμία μέχρι 10 Απριλίου για υποβολή ενστάσεων | dete

ΑΧΑΙΑ: Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης-Προθεσμία μέχρι 10 Απριλίου για υποβολή ενστάσεων

Από την Διεύθυνση Δασών Αχαΐας, ανακοινώθηκε ότι αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx), ο δασικός χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

"Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., μέσω της οποίας, και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ξεκινά την Παρασκευή 10-02-2017 και λήγει τη Δευτέρα 10-04-2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την Τρίτη 02-05-2017.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), που βρίσκονται :

1ο ΣΥΑΔΧ με έδρα τα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας,

Αγ. Ανδρέου 140 Πάτρα, Τ.Κ. 262 22, (4ος Όροφος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2610310654 & 2610316839, Τηλεομοιοτυπία: 2610310639

E-mail: [email protected]

2ο ΣΥΑΔΧ με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Πατρών

Αγ. Ανδρέου 140 Πάτρα, Τ.Κ. 262 22, (1ος, 2ος, 3ος & 6ος Όροφος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2610310666 & 2610311824, Τηλεομοιοτυπία: 2610317108

E-mail: [email protected]

3ο ΣΥΑΔΧ με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Αιγίου

Δεσποτοπούλων 25 Αίγιο, Τ.Κ. 251 00

Τηλ. Επικοινωνίας: 2691023781 & 2691024464, Τηλεομοιοτυπία: 2691027648

E-mail: [email protected]

4ο ΣΥΑΔΧ με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Καλαβρύτων

Στριφτόμπολα 1 Καλάβρυτα, Τ.Κ. 250 01

Τηλ. Επικοινωνίας: 2692022227 & 2692085280, Τηλεομοιοτυπία: 2692023820

E-mail: [email protected]

Το ωράριο λειτουργίας των παραπάνω ΣΥΑΔΧ είναι 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Επιπλέον στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx φαίνονται οι επιλογές ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων όπου, πέραν των παραπάνω συνδέσμων, μπορεί να εισέρχεται κάθε ενδιαφερόμενος για την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου".