Αυξήσεις με βάση τις αποζημιώσεις στα προγράμματα υγείας | dete

Αυξήσεις με βάση τις αποζημιώσεις στα προγράμματα υγείας

Μπούσουλα για τις αυξήσεις στα ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα υγείας που θα μπορούν να κάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες κάθε χρόνο, θα αποτελεί ο δείκτης κόστους υγείας που θα παρακολουθείται από το ΙΟΒΕ. Ο δείκτης θα καταρτίζεται συγκεντρώνοντας τα στοιχεία για την εξέλιξη του κόστους των αποζημιώσεων που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες κάθε χρόνο και εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην άρση της δυσπιστίας που υπάρχει στις σχέσεις εταιρειών και ασφαλισμένων για το εύλογο ύψος των αυξήσεων στα νοσοκομειακά προγράμματα.

Τη σχετική πρωτοβουλία ανέλαβε η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) σε μια προσπάθεια να καταρτίσει έναν αξιόπιστο δείκτη για το κόστος των υπηρεσιών υγείας που πληρώνουν κάθε χρόνο οι ασφαλιστικές εταιρείες. Η συλλογή των στοιχείων θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2017, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα για τους δείκτες αναμένονται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018. Να σημειωθεί ότι το θέμα της κατάρτισης ενός αξιόπιστου δείκτη με βάση τον οποίο θα αποφασίζονται οι αυξήσεις στα προγράμματα υγείας των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών αποτελεί τα τελευταία χρόνια σημείο αντιπαράθεσης με την πολιτεία, που έχει θεσμοθετήσει την υποχρεωτική ανατιμολόγηση των ασφαλίστρων με βάση τον Δείκτη Τιμών Υγείας της ΕΛΣΤΑΤ, τη βασιμότητα του οποίου αμφισβητεί η ΕΑΕΕ.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια μελέτης που έχει κάνει το ΙΟΒΕ, στην οποία διαπιστώνεται ότι το υπάρχον σύστημα μέτρησης του Δείκτη Τιμών Υγείας (ΔΤΥ) που ακολουθεί η ΕΛΣΤΑΤ, δεν είναι αντιπροσωπευτικό της εξέλιξης των δαπανών της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας. Ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι ο Δείκτης αντανακλά μόνο την εξέλιξη των τιμών και όχι τη δαπάνη, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη του τον όγκο των υπηρεσιών υγείας, που «καταναλώνονται» σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η ίδια η σύνθεση άλλωστε του Δείκτη δεν είναι, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, αντιπροσωπευτική για την αποτύπωση του κόστους της ιδιωτικής υγείας, καθώς από τη μία περιλαμβάνει αγαθά και υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ενώ δεν διαχωρίζει τη δαπάνη στα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία αυξήθηκαν 30% την περίοδο 2010 - 2015 καθώς τα νοικοκυριά υποχρεώθηκαν να καλύψουν από την τσέπη τους το κενό που άφησε πίσω της η μείωση της δημόσιας δαπάνης για την υγεία. Η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες καλύπτουν το κενό που άφησε η δημόσια υγεία με άμεσες καταβολές από τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς πολύ μικρό είναι το ποσοστό που καταφεύγει στην ιδιωτική ασφάλιση προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσβαση σε νοσοκομειακή περίθαλψη και ιατρική φροντίδα.