Αρκετά σχολεία στην Πάτρα έκλεισαν λόγω σεισμού

Αναστάτωση στα σχολεία λόγω του σεισμού.Μετά από εντολή των διευθυντών οι μαθητές τελείωσαν νωρίτερα τα μαθήματα τους και αποχώρησαν από τα σχολεία.