ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: " Οι χρηματικές επιχορηγήσεις που φτάνουν στα σχολεία τα τελευταία χρόνια για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους είναι διαρκώς μειούμενες. Η τελευταία επιχορήγηση των σχολείων της Πάτρας είναι μικρότερη από αυτές του προηγούμενου χρόνου. Οι αυξημένες ανάγκες, επίσης, σε πετρέλαιο θέρμανσης λόγω του ψυχρού χειμώνα στέγνωσαν τα ταμεία των σχολικών επιτροπών, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά για άλλες δαπάνες (υλικά καθαριότητας, γραφική ύλη κ.λπ.) να είναι ακόμη πιο περιορισμένα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Οι Διευθύντριες/ές των Δημοτικών σχολείων και οι Προϊσταμένες/οι των Νηπιαγωγείων προσπαθούν με λιγοστά πλέον χρήματα να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των σχολείων τους. Επιπροσθέτως, τα πραγματικά ποσά που είναι διαθέσιμα στις σχολικές κοινότητες είναι μικρότερα, αφού το 24% των χρημάτων που διατίθενται στα σχολεία επιστρέφει στα ταμεία του κράτους λόγω του αυξημένου συντελεστή Φ.Π.Α. Τελευταία, μπήκε και κόφτης 29% στα έσοδα των κυλικείων, που αποτελούν μια οικονομική ανάσα για τα σχολεία στα οποία λειτουργούν. Με αυτόν τον τρόπο φορολογείται ο κυλικειάρχης για τις εισπράξεις του, αλλά και το σχολείο για τις δικές του εισπράξεις, δηλαδή έχουμε διπλή φορολόγηση. Τα σχολεία αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις, τη στιγμή που προσπαθούν με πολύ κόπο και με μεγάλες δυσκολίες να διατηρήσουν τη λειτουργία των κυλικείων, εφόσον τα έσοδα αυτών έχουν περιοριστεί λόγω της μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που έχουν περιέλθει οι οικογένειες των μαθητών και της αδυναμίας πολλών παιδιών να αγοράσουν τα απαραίτητα. Άλλωστε, το πρόβλημα του υποσιτισμού των μαθητών διαρκώς διογκώνεται, όσο η χώρα βρίσκεται σε οικονομική καθίζηση. Είναι ανάγκη το θέμα των επιχορηγήσεων των σχολείων να απασχολήσει περισσότερο την Κυβέρνηση, γιατί σύντομα τα σχολεία θα βρεθούν σε δεινή οικονομική θέση και τα ανεξόφλητα τιμολόγια συνεχώς θα πολλαπλασιάζονται. Η διασφάλιση των λειτουργικών αναγκών των σχολείων είναι υποχρέωση της πολιτείας και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητά της."

Οι χρηματικές επιχορηγήσεις που φτάνουν στα σχολεία τα τελευταία χρόνια για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους είναι διαρκώς μειούμενες. Η τελευταία επιχορήγηση των σχολείων της Πάτρας είναι μικρότερη από αυτές του προηγούμενου χρόνου. Οι αυξημένες ανάγκες, επίσης, σε πετρέλαιο θέρμανσης λόγω του ψυχρού χειμώνα στέγνωσαν τα ταμεία των σχολικών επιτροπών, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά για άλλες δαπάνες (υλικά καθαριότητας, γραφική ύλη κ.λπ.) να είναι ακόμη πιο περιορισμένα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Οι Διευθύντριες/ές των Δημοτικών σχολείων και οι Προϊσταμένες/οι των Νηπιαγωγείων προσπαθούν με λιγοστά πλέον χρήματα να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των σχολείων τους.

Επιπροσθέτως, τα πραγματικά ποσά που είναι διαθέσιμα στις σχολικές κοινότητες είναι μικρότερα, αφού το 24% των χρημάτων που διατίθενται στα σχολεία επιστρέφει στα ταμεία του κράτους λόγω του αυξημένου συντελεστή Φ.Π.Α. Τελευταία, μπήκε και κόφτης 29% στα έσοδα των κυλικείων, που αποτελούν μια οικονομική ανάσα για τα σχολεία στα οποία λειτουργούν. Με αυτόν τον τρόπο φορολογείται ο κυλικειάρχης για τις εισπράξεις του, αλλά και το σχολείο για τις δικές του εισπράξεις, δηλαδή έχουμε διπλή φορολόγηση. Τα σχολεία αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις, τη στιγμή  που  προσπαθούν με πολύ κόπο και με μεγάλες δυσκολίες να διατηρήσουν τη λειτουργία των κυλικείων, εφόσον τα έσοδα αυτών έχουν περιοριστεί λόγω της μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που έχουν περιέλθει οι οικογένειες των μαθητών και της αδυναμίας πολλών παιδιών να αγοράσουν τα απαραίτητα. Άλλωστε, το πρόβλημα του υποσιτισμού των μαθητών διαρκώς διογκώνεται, όσο η χώρα βρίσκεται σε οικονομική καθίζηση.

Είναι ανάγκη το θέμα των επιχορηγήσεων των σχολείων να απασχολήσει περισσότερο την Κυβέρνηση, γιατί σύντομα τα σχολεία θα βρεθούν σε δεινή οικονομική θέση και τα ανεξόφλητα τιμολόγια συνεχώς θα πολλαπλασιάζονται. Η διασφάλιση των λειτουργικών αναγκών των σχολείων είναι υποχρέωση της πολιτείας και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητά της.