ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ: "Τροχαία πρόστιμα αφνειών!!!!"

Μάλλον δεν θα υπήρχε πιθανότητα ποτέ και για κανένα λόγον, να εκφρασθεί ανάλογη πρόθεση. Ότι δηλαδή η επιβολή  τροχαίων προστίμων, θα είναι ανάλογος με την οικονομικήν δυνατότητα του παραβάτου!!! Υπάρχει άραγε λογική σ’ αυτήν την πρόθεση;; Θέλουν να εκδικηθούν  τους πλουσίους ή να ταπεινώσουν τον εαυτόν τους και να εκμηδενίσουν την λογικήν τους;;

Και αν υπάρξει Κυβέρνηση να προτείνει ανάλογην  σκέψη, θεωρείται σκόπιμον να παραμείνει δραστηριοποιουμένη;

Στους δρόμους αστικούς και εθνικούς, παραβιάσεις κάνουν μόνον ευκατάστατοι και οι φτωχοί είναι νομοταγείς; Οι φτωχοί δεν παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας; Τα παιδιά  των φτωχών ή οι ίδιοι δεν κινούνται  με δίκυκλες μηχανές και δεν τρέχουν με υπερβολικήν ταχύτητα; Τα παιδιά των φτωχών ή οι ίδιοι δεν κάνουν «κόντρες» στους δρόμους ή στην περιοχήν της Βάρης, όπως προσφάτως; Οι φτωχοί δεν έχουν συγκρούσεις στα αυτοκίνητά τους ή δεν  προκαλούν ατυχήματα ή δυστυχήματα;

Η προσπάθεια νομοθετήσεως επιβολής τροχαίων προστίμων βάσει της φορολογικής δηλώσεως αποτελεί ύβριν και προσβολήν στο Σύνταγμα, το οποίον κάνει λόγον για ισότητα των Ελλήνων.

Και αν τολμηθεί ανάλογη  διάταξη, οι φτωχοί θα παραβιάζουν ανά πάσαν  στιγμήν τον  ΚΟΚ ή και θα προκαλούν θανάτους, αφού οι   ποινές σε  βάρος τους θα είναι ασήμαντες έως ανύπαρκτες.  Παρ’ όλα αυτά όμως εκείνοι  που πρέπει να πληρώσουν  βαρέα πρόστιμα είναι οι Βουλευτές, γιατί  αυτοί είναι  οι πρώτοι  παραβάτες των Νόμων! Και στα τροχαία συνεχώς παρανομούν, γιατί δεν θα τολμήσει Αστυφύλακας να τους καταγράψει.

Από την άλλην πλευράν είναι δυνατόν να διανοηθούμεν ότι  θάνατος εκ τροχαίου είναι περισσότερον οδυνηρός για τους οικείους αν προήλθεν από πλούσιον και αντιθέτως χωρίς λύπην  ή συνέπειες αν προήλθεν από φτωχόν;; Πρόκειται για σκέψεις ποταπές  και είναι λυπηρόν να βλέπουν το φως της δημοσιότητος  εν είδει «προϊδεάσεως». Οι υπεύθυνοι των ΜΜΕ, δεν πρέπει να πίπτουν  στις παγίδες των προπαγανδιστών, πολλές από τις οποίες, στοχεύον και σε προσωπικήν αμίσθωτην διαφήμηση.

Οι ποινές του Κώδικα Οδικής  Κυκλοφορίας δεν είναι αυστηρές. Η  αυστηρότητα   όμως δεν πρέπει να εξαντλείται στο ύψος των προστίμων. Πρέπει σε οδικήν παράβασην, να αφαιρείται το δίπλωμα οδηγήσεως και η άδεια του οχήματος, π.χ. για τρεις μήνες, σε περίπτωση υποτροπής περισσότερον ή οριστικώς. Το μέτρον αυτό πλήττει  βαρύτατα κάθε οδηγόν και εκ των πραγμάτων τον καθιστά σώφρονα.

Προς τα εκεί πρέπει να κινηθεί το Υπουργείον.