Από τη μία η μοναξιά και από την άλλη η κατάθλιψη: 'Ενα παιχνίδι χωρίς κανόνες

Η κατάθλιψη και η μοναξιά συνδέονται με τη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία. Ένα άτομο με μια φτωχή συμμετοχή στο κοινωνικό δίκτυο είναι πιο επιρρεπές στο να βιώσει τα συναισθήματα της μοναξιάς και της κατάθλιψης.

Το κοινωνικό δίκτυο είναι μια ομάδα ανθρώπων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα ή κοινές απόψεις δημιουργώντας μια σημαντική διαδραστική σχέση μεταξύ των μελών. Ο αριθμός των κοινωνικών δικτύων που ένα άτομο συμμετέχει καθώς και η ευρωστία των δικτύων αυτών και ο τρόπος με τον οποίο διασυνδέονται τα μέλη τους, έχουν μεγάλη σημασία στην ζωή του ίδιου του ατόμου. Η δύναμη του κάθε κοινωνικού δικτύου επιτρέπει στους ανθρώπους να αισθάνονται μέρος μιας κοινότητας σχέσεων, με απλά λόγια να ανήκουν κάπου και μετριάζει το συναίσθημα της μοναξιάς. Η μοναξιά στην κοινωνία, οι άνθρωποι που διατηρούν μια υγιή σχέση είναι πιο ευτυχισμένοι και είναι λιγότερο πιθανό να αισθανθούν μοναξιά από εκείνους που δεν διατηρούν μια συναισθηματική σχέση.

Βέβαια ένας παράγοντας που προκαλεί μοναξιά είναι η μείωση της επικοινωνίας του ζευγαριού αλλά και η επικοινωνία του ατόμου με τον πυρήνα της οικογένειας.

Έρευνα έχει δείξει ότι ο αριθμός των ατόμων που ζουν στο σπίτι μόνα τους (εργένηδες) στις ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά έχουν ενεργή συμμετοχή σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα αισθάνονται τη μοναξιά που βιώνουν στο σπίτι τους, ως μια θετική κατάσταση. Σε επαγγελματικό επίπεδο υπάρχουν ορισμένες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη μοναξιά, για παράδειγμα, θέσεις με πολύωρη απασχόληση ή άτομα που ασχολούνται με εργασία που δεν περιέχει ενεργή επικοινωνία.