ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ 42% ΠΕΘΑΙΝΕΙ… ΛΟΓΩ «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ- Οι Έλληνες ζουν περισσότερο από όσο οι άλλοι Ευρωπαίοι! | dete

ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ 42% ΠΕΘΑΙΝΕΙ… ΛΟΓΩ «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ- Οι Έλληνες ζουν περισσότερο από όσο οι άλλοι Ευρωπαίοι!

Έχει προσδόκιμο ζωής 81,4 χρόνια, λίγο υψηλότερο από τον μέσο όρο των Ευρωπαίων: αυτό είναι το θετικό στοιχείο από το προφίλ του Έλληνα όπως προκύπτει από τη μεγάλη πανευρωπαϊκή έκθεση «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ: Ελλάδα, Προφίλ Υγείας 2019», που εκπονήθηκε από τον ΟΟΣΑ και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας (European Observatory on Health Systems and Policies), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αρνητικό είναι «βαρύτερο» σε ποιότητα ζωής και κόστος για το σύστημα υγείας: ο Έλληνες «πλήττεται» ακόμη και καταλήγει κυρίως από εγκεφαλικά επεισόδια, ισχαιμική καρδιοπάθεια και καρκίνο του πνεύμονα. Μάλιστα, οι δύο πρώτες ασθένειες αποτελούν σταθερά τις κύριες αιτίες θανάτου των Ελλήνων τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αν και σημειώνεται στην έκθεση η μείωση των συγκεκριμένων θανατηφόρων περιστατικών κατά το διάστημα αυτό.

 

Ανισότητες παρατηρούνται επίσης όσον αφορά στο προσδόκιμο ζωής και λόγω της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Το 2016 η διαφορά όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 30 ετών μεταξύ των ατόμων με το χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και των ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν 6 έτη για τους άνδρες και 2,4 έτη για τις γυναίκες – σημειώνεται πως το μέγεθος αυτό είναι μικρότερο από τους μέσους όρους στην ΕΕ (7,6 και 4,1 για τους άνδρες και τις γυναίκες, αντίστοιχα). «Η διαφορά μπορεί να εξηγηθεί, τουλάχιστον εν μέρει, από τα διαφορετικά επίπεδα έκθεσης στους παράγοντες κινδύνου και τον διαφορετικό τρόπο ζωής, όπως πχ υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος στους άνδρες με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο» σημειώνεται στην έκθεση.

 

Ζούμε επικίνδυνα

Τέσσερις στους δέκα Έλληνες πεθαίνουν από αιτίες που συσχετίζονται άμεσα με τη συμπεριφορά τους και τον τρόπο ζωής τους, όπως πχ είναι το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η κατανάλωση αλκοόλ, η καθιστική ζωή κα., με όσα αυτά συνεπάγονται.

Όπως περιγράφεται στην έκθεση «το 42% των θανάτων στην Ελλάδα μπορεί να αποδοθεί σε συμπεριφορικούς παράγοντες κινδύνου (πάνω από το 39% που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ), με το κάπνισμα να αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα. Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις ενηλίκους καπνίζουν σε καθημερινή βάση, που είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Τα υψηλά ποσοστά υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας αποτελούν επίσης πηγή ανησυχίας, όπως και η έλλειψη άσκησης των παιδιών. Τα σχετικά χαμηλά ποσοστά βλαβών που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ αποτυπώνουν τη χαμηλή κατανάλωση αλκοόλ από τους ενηλίκους, ωστόσο η ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση αλκοόλ στα παιδιά σημειώνει άνοδο».

 

Η επίπτωση του τσιγάρου

Επίσης, το 1/5 του συνόλου των θανάτων το 2017 οφείλονταν στο κάπνισμα (συμπεριλαμβανομένου τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού καπνίσματος). Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο, με ποσοστά που παραμένουν σταθερά με την πάροδο του χρόνου - ήταν στην έκτη υψηλότερη θέση στην ΕΕ το 2016.