"Ανοίγει" ο τουρισμός στη Δυτ. Ελλάδα-48 νέες επενδύσεις

Αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στην πρώτη δράση για τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, η οποία προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ και στις τέσσερις περιφέρειες ευθύνης της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

 

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των υποβολών για τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ο φορέας, ανήλθε σε 564 σε σύνολο 2.553 σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ στο ίδιο υψηλό ποσοστό κινήθηκαν και οι προσωρινές εντάξεις, οι οποίες για τις περιφέρειες ευθύνης της Διαχειριστικής ανέρχονται στις 324 σε σύνολο 1.439 πανελλαδικά. Στην Δυτική Ελλάδα έχουμε 48 νέες επενδύσεις.

 

Η γενική διευθύντρια της Διαχειριστικής, Μάγδα Πετροπούλου, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.