Ανεστάλησαν οι συναλλαγές λόγω «τεχνικών προβλημάτων» στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης! Ο Λευκός οίκος παρακολουθεί την κατάσταση στο χρηματιστήριο | dete

Ανεστάλησαν οι συναλλαγές λόγω «τεχνικών προβλημάτων» στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης! Ο Λευκός οίκος παρακολουθεί την κατάσταση στο χρηματιστήριο

Παρακολουθούν στενά το «συνεχιζόμενο πρόβλημα» στο χρηματιστήριο της Νέα Υόρκης, Λευκός Οίκος και υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, καθώς όλες οι συναλλαγές έχουν ανασταλεί λόγω τεχνικών προβλημάτων. Η προεδρία των ΗΠΑ ανέφερε πως δεν έχουν μέχρι τώρα υπάρξει στοιχεία ότι τα προβλήματα οφείλονται σε δόλια ενέργεια.

Ο Όμιλος NYSE, στον οποίο ανήκει το Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε ότι έχει αναστείλει όλες τις συναλλαγές σε μετοχές και άλλους τίτλους λόγω των προβλημάτων που έχουν ενσκήψει.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI) από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι δεν συντρέχει λόγος να αρχίσει κάποια έρευνα, αν και «παρακολουθεί» και αυτό την κατάσταση. Δεν υπάρχουν μέχρι τώραα ενδείξεις κάποιας δόλιας ή κακόβουλης ενέργειας, ανέφερε από την πλευρά του και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS).

Πάντως οι συναλλαγές στον Nasdaq γίνονταν κανονικά έως και τα μέσα της συνεδρίασης.

Ένα στέλεχος της UBS έκανε λόγο για «τεχνικές δυσλειτουργίες» και «προβλήματα συνδεσιμότητας» στα συστήματα του αμερικανικού χρηματιστηρίου.