ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Αποφασισμένος να αλλάξει ακόμα και τη δομή της κυβέρνησης – Ποιοί υπουργοί θα δουν την πόρτα της εξόδου | dete

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Αποφασισμένος να αλλάξει ακόμα και τη δομή της κυβέρνησης - Ποιοί υπουργοί θα δουν την πόρτα της εξόδου

Ο ανασχηματισμός θα είναι σαρωτικός, αλλά και δομικός. Με τη φράση αυτή στέλεχος του Μαξίμου περιγράφει τις διαθέσεις και τις προθέσεις του πρωθυπουργού.

Η αναφορά στις διαθέσεις φανερώνει πως οι αλλαγές προσώπων αναμένεται να είναι πολλές. Οποιος υπουργός δεν έχει παράξει και δεν θα παράξει έργο μέχρι το Σεπτέμβριο, δεν πρέπει να ελπίζει ότι θα παραμείνει στην κυβέρνηση, λένε συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, υπογραμμίζουν ότι θα είναι πιο αυστηρός με κομβικά υπουργεία, τα οποία δεν εμποδίζονταν από την αξιολόγηση και δεν είχαν κανένα μνημονιακό εμπόδιο, να προχωρήσουν σε έργα και αποφάσεις, αλλά δεν το έπραξαν.

Θα είναι επίσης πιο αυστηρός με υπουργεία πάνω στα οποία στηρίζεται το αναπτυξιακό μοντέλο που επιθυμεί να προωθήσει η κυβέρνηση και θεωρούνται κομβικά για την έξοδο από την ύφεση και τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία. Όμως, η αλλαγή δεν θα περιοριστεί στα πρόσωπα, αλλά θα επεκταθεί και στην κυβερνητική δομή. Οπότε, σύμφωνα με απολύτως έγκυρες πληροφορίες του new sit.gr, θα αλλάξει και η δομή του κυβερνητικού σχήματος.

Η αναγκαιότητα πηγάζει από τη διαπίστωση της αδυναμίας συντονισμού μεταξύ υπουργείων, στα ίδια τα υπουργεία, αλλά και γενικότερα του κυβερνητικού έργου. Ο στόχος του νέου σχήματος θα είναι η καλή λειτουργία σε τρία επίπεδα. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί και πόσο μεγάλη είναι η ασυνεννοησία είναι η φράση στελέχους "βαρέθηκα να κάνω τον τερματοφύλακα", φράση που φανερώνει όχι μόνο το πρόβλημα, αλλά και τις διαθέσεις.

Το πρώτο επίπεδο που θα προωθηθούν οι αλλαγές είναι το κάθε υπουργείο ξεχωριστά. Εδώ το θέμα αφορά στις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις των κυβερνητικών στελεχών του υπουργείου, ενώ υπάρχει προβληματισμός ακόμα και για τη δομή.

Το δεύτερο επίπεδο αφορά στο συντονισμό και τη συνεργασία υπουργείων που δραστηριοποιόυνται στον ίδιο μεγάλο τομέα δραστηριότητας. Στο σημείο αυτό έχει διαπιστωθεί πως η "αχίλλειος πτέρνα" είναι οι συναρμοδιότητες, οι οποίες λειτουργούν ως τροχοπέδη στη γρήγορη παραγωγή έργου, ενώ πολλές φορές αποτελεί και δικαιολογία για τις καθυστερήσεις.

Επομένως, λένε άνθρωποι με γνώση αναμένεται να αναζητηθούν νέα λειτουργικά σχήματα, αλλά και μετατροπές στο καθεστώς των συναρμοδιοτήτων.

Το τρίτο επίπεδο είναι ο συντονισμός σε επίπεδο κυβέρνησης. Εδώ ο προβληματισμός αφορά στη λειτουργία και την οργάνωση των υπηρεσιών του πρωθυπουργού, αλλά και του κυβερνητικού συμβουλίου.

Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι και η επιλογή προσώπων, τα οποία θα σηματοδοτούν τη στροφή του Αλέξη Τσίπρα και τη επικέντρωση του ενδιαφέροντος στην ανάπτυξη, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αλλά και στο δίκαιο τρόπο κατανομής των ωφελημάτων που θα προκύψουν.

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί πως ακόμα και οικονομικοί παράγοντες θεωρούν πολύ σημαντικό τον επόμενο δομικό (θα λέμε πλέον) ανασχηματισμό, διότι με αυτόν η κυβέρνηση θα εκπέμψει ένα ισχυρό σήμα προς την οικονομία γενικότερα και τους υποψήφιους επενδυτές ειδικότερα.